AFBUD: Besøg fra Det grønlandske Hus, Orkidéen, Daniavej 60B, 9550 Mariager. Men vi mødes til en anden dagsorden.

 

INDBYDELSE TIL KLUBMØDE NR 232

TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2022 KL 19.00

PÅ ORKIDÈEN, DANIAVEJ 60 B, 9550 MARIAGER.

19.00       Velkomst ved præsidenten

19.10       Middag

19.45       Præsidentens meddelelser

                Julemarked v/Markedsudvalget

                Forslag til foredragsholdere til et åbent arrangement v/Tutter

20.00       Videohilsen fra vores kommende Unionspræsident, Ida Gormsen.

                Evt. spørgsmål

20.45       3 minutter ved Birgitte Salling Larsen

20.50       Kort beskrivelse af vores kommende grønlandske projekt ved Lene (KPD) og Inger (KAPD)

21.00       Strategigrupperne mødes og konstituerer sig v/Thea

21.20       Vi slutter af med en sang. Tak for i aften.

Mvh. Lene, Inger og Tutter

Evt. afbud sendes senest mandag den 24. oktober til Klubmester Gitte Kofod, 22 77 05 77 gkobge@gmail.com