Besøg fra Det grønlandske Hus, Orkidéen, Daniavej 60B, 9550 Mariager