Besøg af Etisk Råd

På klubmødet d. 6. februar får vi besøg af formanden for Etisk Råd, Leif Vestergaard Pedersen.

Han vil belyse aktuelle emner og lægge op til debat.

Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet tager også stilling til etiske spørgsmål, der har at gøre med vores sundhedsvæsen.

Gæster er velkomne – tag gerne en veninde eller pårørende med.

HUSK at melde fra, hvis du ikke kan komme og at tilmelde eventuelle gæster til Kanna på tlf. 3030 1502 eller email kannaseeds@hotmail.com- senest kl. 12.00, fredagen inden. Ved for sen framelding indbetales kr. 150 på konto nr. 9712 0745881246

Se indbydelsen her:Indbydelse til februarmøde (2) (003)