Online Klubmøde

 

Obs: eventuel afmelding senest søndag den 6. december til Anne-Grethe Marcussen, mobil: 2449 0420, e-mail: agmdmk@mail.dk

Gæster er velkomne. Tilmelding til Anne-Grethe Marcussen, mobil: 2449 0420, e-mail: agmdmk@mail.dk