Aprilmødet 13.april ændres til gåtur i Slotsparken