Aprilmødet 13.april afholdes om muligt som SI Hillerød klubmøde