April klubmøde

Dagsorden:
– velkomst & lysceremoni
– optagelse af nyt medlem
– 3.minutter indlæg
– Gruppearbejde & arbejde i de respektive projektgrupper
– meddelelser fra præsidenten