Alle har ret til et liv uden vold

Vi får besøg af lederen Conny Kessler og en medarbejder fra Krisecenter Vejle Ådal,
Førstballevej 1, 7183 Randbøl som vil fortælle om dagligdagen og centerets virke:
Alle har ret til et liv uden vold. Et meget aktuelt emne i forbindelse med Orange dage
og 8. marts.
Det ville glæde os meget at få besøg fra jeres klub.

Program:
1. Middag
2. Foredrag: Krisecenter Vejle Ådal v/Conny Kessler: Alle har ret til et liv uden vold.
3. MTW
4. Orange Dage
5. 8. marts
6. Nyt fra præsidenten
7. Evt.

Pris: 150 kr. for spisning og kaffe/kage i pausen ( eksklusiv drikkevarer)

Tilmelding af gæster til: kannaseeds@hotmail.com senest 2/4