Advents- og julemarked i Mariager Museumsgård, den 20. november 2022