Årets julemøde

Henrik Madsen (konservativt byrådsmedlem) kommer og fortæller om sit arbejde i Det europæiske Regionsudvalg, som er regionernes og byernes stemme i Den Europæiske Union. Det repræ-senterer lokale og regionale myndigheder i hele EU og rådgiver om ny lovgivning, som har virkninger for regioner og byer (70 % af al EU’s lovgivning). Henrik er en del af den danske delegation, der repræsenterer Danmark. Posten tildeles efter kommunalvalget af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og holdet udgør 15 politikere.