75 års jubilæum

Jubilæets fejring starter kl. 11 med uddeling af donationer til lokale modtagere.
Ti modtagere i alt 75.000 kr.

Kl. 13 mødes vi til frokost og hyggeligt samvær.
Frokosten og fejringen slutter med kaffe med sødt.
Deltagelse koster 200 kr. – og dækker frokost m/ drikkevarer og kaffe m/sødt.

Tilmelding til Kate Hansen på mail nyrupgaarden@hotmail.com eller mobil 23398864 senest 12. juni 2021.
Betaling samtidig med tilmelding på reg.nr. 2190 kontonr. 6630005505.
Husk at anføre navn som reference.

På dagen mellem kl. 10 og 17 har du mulighed for at aflægge et besøg på Hans Tyrrestrup’s vandreudstilling ”The Global Goals” på Galleri Gry, Dyrehøj Vingaard, Røsnæsvej 254, 4400 Kalundborg.
Efter tidsplanen er udstillingen hos os fra den 15. juni 2021 og i 2 uger frem.
Spørgsmål kan rettes til Gunver Jensen på mail gunver@post12.tele.dk eller mobil 21676891.
Vi glæder os til at modtage tilmeldinger og ser frem til en hyggelig dag.

Soroptimisthilsner fra
SI Kalundborg – på vegne af bestyrelsen
Kate Hansen og Gunver Jensen

75 års jubilæum – invitation