Velkommen til SI Nyborg

Seneste nyheder

Se alle

Soroptimisterne en global stemme for kvinder.

Soroptimisterne i Nyborg er en klub med ca. 36 medlemmer. Vi arbejder med projekter og aktiviteter med det mål at skaffe omtale og donationer til Kvinder og Piger. Vi lægger også stor vægt på det sociale samvær i klubben.
Vi mødes den 2. tirsdag i måneden samt på forskellige tidspunkter ifm projekter og udvalgsarbejde.

Vi er en organisation for kvinder i erhverv og en del af en verdensomspændende NGO organisation med høringsret i FN. Det giver os nationale og internationale  venskaber og netværk. Vi er uden tilknytning til politiske og religiøse organisationer. Soroptimisterne har som NGO – en rådgivende status i FN og arbejder for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

Man er altid velkommen til at kontakte klubben og deltage som gæst til et af møderne, men man skal inviteres/godkendes til medlemskab.

Vær opmærksom på at denne nye webside er under etablering.

Moving the World to End Hunger - Halloween på Volden i Nyborg.

Nyborg Soroptimistklub har i flere år arrangeret ” Halloween på Volden” – Covid19 er årsag til at vi finder det mest forsvarligt at aflyse dette års arrangement.

Men vær sikker på – vi kommer stærkt tilbage i 2021!

 

Soroptimist emblemet

Soroptimist emblemet blev tegnet af Anita Houtz Thomson, Oakland i 1928.

Vort logo er tegnet på styrke og fremgang symboliseres af en kvinde, der mellem sine opstrakte  hænder holder et banner, SOROPTIMIST.
Til højre hænger en egegren (styrke) og til venstre en laurbærgren (fremgang).
Disse knyttes sammen med ordet INTERNATIONAL.

Vores motto er
A global voice for women!

Soroptimist International Nyborg's præsident Lene Dam 2019-2021.

Lene Dam mail: lenekor2@gmail.com 

Facebook: SI Nyborg  https://www.facebook.com/Soroptimist5800/

Webmastere/Facebook editors:
Kirsten K. Torpe:  kirstentorpe@outlook.com
Karin L. Svejgaard:  karin@svejgaard.dk

SI Danmark webside: https://www.soroptimist-danmark.dk/
SI Danmark facebook: https://www.facebook.com/Soroptimistdanmark/

 

Klubmøder

Klubmøde 10. nov. 2020 er AFLYST

Nyborg
10/11 klokken 18:30 til 22:00 - (2020)
AFLYST pga Covid19 Familiehuset v. Marianne Skårup. SNLA v. Kirsten Torpe (Verdensmål: 4, 5, 17) 3 min. v Nanna T. L. Evt afbud til mødet/tilmelding af gæster sker til Bente Tipsmark senest kl. 12. på mødedagen.

Klubmøde 8. dec. 2020 på Hotel Nyborg Strand

Nyborg
08/12 klokken 18:30 til 22:00 - (2020)
Julemøde arr. af Julemødeudvalget. Evt afbud til mødet/tilmelding af gæster sker til Bente Tipsmark senest kl. 12. på mødedagen.

Klubmøde 12. jan. 2021 på Hotel Nyborg Strand

Nyborg
12/01 klokken 18:30 til 22:00 - (2021)
Bydelsmødre (fra Odense) (Verdensmål 3, 5, 11) 3 min. Mary L. Evt afbud til mødet/tilmelding af gæster sker til Bente Tipsmark senest kl. 12. på mødedagen.

Aktiviteter

FN’s Børnekonvention SI Nyborg og 6. kl. Birkhovedskolen

30/10 klokken 08:00 til 06/11 klokken 14:00 - (2020)
Advocacy samarbejde Birkhovedskolens 6. klasser og SI Nyborg.

FN’s Børnekonvention SI Nyborg og 6. kl. på Birkhovedskolen

Nyborg
20/11 klokken 12:30 til 27/11 klokken 16:00 - (2020)
Birkhovedskolens 6. klasser vil fremlægge deres arbejde for SI Nyborg d. 20. nov. kl. 12.30-14.00  - dette vil foregå virtuelt.

FN’s Børnekonvention SI Nyborg og 6. kl. Birkhovedskolen

Nyborg
23/11 klokken 10:00 til 27/11 klokken 16:00 - (2020)
Elevernes produkter/projekt udstilles på Vestervold i samarbejde m Frivilligcentret og på Biblioteket.

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker i at få publiseret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.