Projekter

Soroptimist International Nyborg har pt ganske få enkelt projekter, hvor vi er initiativtagere/medstiftere. Vi har pt ingen med projektbeskrivelse.

En arbejdsgruppe arbejder pt med et meget spændende projekt: Orchid Project. (En verden fri for omskæring af piger)

Et projekt kan ADRIG være en aktivitet. Et projekt er et emne/en sag/person/er, som man har besluttet at støtte/bakke op om/omtale overfor andre og som der findes en projektbeskrivelse på.
Et projekt bygges efter SMART modellen:
S-pecifikt
M-ålbart
A-cceptabelt
R-ealistisk
T-idsbegrænset.

Men, der er mange projekter, hvor vi støtter op om – fx Reden i Odense, Familiehuset på Dyrehavevej, Broen Nyborg, Julemærkehjemmet Skælskør, – kig evt. under fanen Donationer, der kan du se, hvem vi har støttet.

Desuden støtter vi op om mange af Unionens projekter, således at vi selv med små bidrag kan være med til at få en større donation.

Endelig – og ikke at forglemme – har vi i SI Nyborg mange ADVOCACY projekter, dvs projekter, hvor vi ikke støtter med beløb, men gør opmærksom på et emne, en sag, et “problem” – og man kan også benævne omtalen af/gøre opmærksom på vort klub arbejde under ADVOCACY.

Projekter

Øvrige mindre projekter

Igennem årene har Soroptimisterne i Nyborg haft mange forskellige korte eller længerevarende projekter. Her skal nævnes nogle af dem:    

Pinsemarked – Advocacy

Pinsemarked: Soroptimisternes Pinsemarked har i mange år været på Havnen i Nyborg, – men i 2019 blev det flyttet til Byen i Fru Hansens gård. Pinsemarkedet er ikke et egentligt projekt, – det er en aktivitet – men det nævnes alligevel her, idet det er med til at skabe opmærksomhed for/om Soroptimisternes arbejde for kvinder […]

Julemarked – Advocacy

Et julemarked er en aktivitet – men vi betragter det også som et godt socialt arbejde, hvor vi gør opmærksom på vort arbejde og vore projekter – og samtidig får en indtægt grundet salg af mange forskellige hjemmelavede produkter (marmelader, syltetøj, småkager og andre lækkerier), vi laver juledekorationer, julepynt og vi har ofte en tombola […]

Verdens Bedste Nyheder – Advocacy

Med et ”godmorgen” og et smil bød Soroptimisterne i Nyborg på VBN avisen med et stykke chokolade på Nyborg Banegård. Temaet i år var “Verdens byer viser vejen”. Det skal nævnes, at VBN må egentlig beskrives som en aktivitet, men der er tilkoblet så megen advocacy, – at det er valgt også at være under […]

8. marts Kvindernes International Dag

En af dagene tæt på 8. marts – finder man Soroptimist International Nyborg i Kongegade, Nyborg – sælgende Lilla Sløjfer, forskellige kort mm. Indtægterne går til Unions projektet  Stop Vold mod Kvinder – kampen mod handel med kvinder. Projekteter et paraplyprojekt og støtter mange forskellige emner – se nærmere på SI DK web siden. Ved […]