Projekter

Soroptimist International Nyborg har pt ganske få enkelt projekter, hvor vi er initiativtagere/medstiftere.

En arbejdsgruppe har arbejder med et meget spændende projekt: Orchid Project. (En verden fri for omskæring af piger)

Et projekt kan ADRIG være en aktivitet. Et projekt er et emne/en sag/person/er, som man har besluttet at støtte/bakke op om/omtale overfor andre og som der findes en projektbeskrivelse på.
Et projekt bygges efter SMART modellen:
S-pecifikt
M-ålbart
A-cceptabelt
R-ealistisk
T-idsbegrænset.

Men, der er mange projekter, hvor vi støtter op om – fx Reden i Odense, Familiehuset på Dyrehavevej, Broen Nyborg, Julemærkehjemmet Skælskør, – kig evt. under fanen Donationer, der kan du se, hvem vi har støttet.

Desuden støtter vi op om mange af Unionens projekter, således at vi selv med små bidrag kan være med til at få en større donation.

Endelig – og ikke at forglemme – har vi i SI Nyborg mange ADVOCACY projekter, dvs projekter, hvor vi ikke støtter med beløb, men gør opmærksom på et emne, en sag, et “problem” – og man kan også benævne omtalen af/gøre opmærksom på vort klub arbejde under ADVOCACY.

Projekter

Øvrige mindre projekter

Igennem årene har Soroptimisterne i Nyborg haft mange forskellige korte eller længerevarende projekter. Her skal nævnes nogle af dem:    

Julemarked

Et julemarkeder en god måde at gøre opmærksom på vor klub og vort sociale arbejde samt vore projekter.