Donationer

Udbyttet fra vore aktiviteter anvender vi til donationer, primært til kvinder og piger/børn

(bemærk der kan være donationer, som ikke er med her – disse er fra præsidentens årsopg./regnskab)

Vore donationer i 2024:
Febr. 2024: Kr. 5.000,- til Pigegruppen fra den Sociale Helhedsplan i Sprotoften, Nyborg (fra Halloween og Julemarked 2023). https://www.facebook.com/HelhedsplanenNyborg
Febr. 2024: Kr. 10.000,- til Giv en Pige ret. Fødselsattester til 40 piger i Mali.  (fra Halloween og Julemarked 2023).  https://givenpigeret.dk/ 
Febr. 2024: Kr. 5.000,- til Ellestedet – Ellested Kvindekrisecenter (fra Halloween og Julemarked 2023). https://www.facebook.com/EllestedKvindekrisecenter

 

Indtægter/Overskud fra Aktiviteter i 2023: (som ikke er doneret pt – jan.24.)
Halloween 29.10.23. “Til fordel for projekter, der støtter piger og kvinder” iht plakaten.
Indtægt: Kr. 19.784,43  – og alle udgifter er betalt af vore fonde/puljer. Tak til Bylivspuljen, § 18 2022,

Julemarked 2.-3.1223. “Overskuddet går til projekter for kvinders og pigers liv og rettigheder” iht plakaten.
Indtægt: ???  – og alle udgifter er betalt af vore fonde/puljer. Tak Spar Nord Fonden, Broust Fonden,

Salg af postkort: (formentlig til Orchid projektet)
Indtægt i 2023: kr. 750,-
Vi har for fonds/puljemidler designet og købt “postkort” – 3 forsk. visende en kombination af vore mål og Verdensmål.
Tak til Isobro og Spar Nord.
Kortene sælges til 50,- kr. for 6 stk.

Vore donationer i 2023:
Foredrag v Gry Jexen kr. 15.000,- (halvt salær)  fra vor driftskonto.
Foredrag v Gry Jexen kr. 6.870,- halv billet indtægt ind på vor Velgørenhedskonto.

Kr. 10.000,- doneret til Unionsprojektet Uddannelse af piger i Etiopien “Addis Ababa” skoleprojekt. (fra indtægter i 2022)
Kr. 10.000,- doneret til Unionsprojektet Kvinder og piger i Grønland. (fra indtægter i 2022)

Vi har modtaget 6.250,- kr. for at hjælpe med Broløbet den 10. juni 2023 (Soroptimister pakkede “hjælper-tasker m forplejning” samt var vej-viser (via NGIF).

 

Vore donationer i 2022:

I 2022 – nævnes både donationer samt indtægter fra forsk. events.kr. 12.500,- til Orchid…Stop omskæring af piger – et projekt, som 4 klubber har etableret. (fra Halloween&Julemarkedet)
Vore indtægter fra events i 2022:
Halloween: 17.823,75 kr. (til projekter der støtter kvinder og piger – tekst på plakat).  Kr. 10.000,- herfra er i 2023 doneret til Unionsprojektet Uddannelse af piger i Etiopien “Addis Ababa skoleprojekt”.
Julemarkedet (15.815,- ) 16.176,- kr. incl. 4.555,- kr Tombola – se regnskab under Spillemyndigheder. (til projekter for kvinder og pigers liv og rettigheder – tekst på plakat). Herfra eri 2023 Kr. 10.000,- doneret til Unionsprojektet Kvinder og piger i Grønland.  (Der er en rest på 1.499,- kr )
Iflg best.ref. 31.07.23 er Stop omskæring kr. 12.500,-, KULU “Giv en pige ret” kr. 10.000,- og Unionssprojektet “Udd. af piger i Etiopien kr. 10.000,- fra Halloween og Julemarkedet.
Tour de Storebælt – vi udførte et arbejde – uddelte alkoholfrie øl  for arrangøren og modtog 4.000,- kr. for arbejdet – altså ikke til donationer.

Vore donationer i 2021 blev på kr. 31.431,25.
Kr.  9.646,- til  Unions projektet “Stop Vold mod Kvinder og piger” / fra Julemarkedet 2021.
Kr. 14.969,80 til foreningen “Søstre mod Vold og Kontrol” /fra Halloween 2021. (15.864,75 – hjælpemidler 894,95)
Kr. ca 6.400,- til forskellige aktivitets udgifter i vor klub / fra Broløbet 2021.
Kr. 416,25 – til Unions projektet “Stop Vold mod Kvinder og piger” / fra Lilla sløjfe salg 2021.

Vore donationer i 2020 blev på kr. 4.971,50.
Kr.   3.971,50 Lilla sløjfe / gavemærker  – salg – Kvindernes Int Kampdag – Reden, Kbh.
Kr.   1.000,-   Modtaget fra SI Kerteminde ifm vort 60 års jubilæumsdag den 5. april 2020 – som doneres til Orchid Project. (En verden fri for omskæring af piger).

Vore donationer i 2019 blev på kr. 41.633,59:
Kr.   2.000,- Danmarksindsamlingen (jan. 2019)  Velgørenhedskonto
Kr.   5.000,- WWF Verdensmål kvinder/ligestilling  ? (april 19)  Velgørenhedskonto
Kr.   6.848,35 Unionsprojekt Addis Ababa (Skolepenge, uniformer mm) (Pinsemarkedet)
Kr.   8.325,- Projekt Stop sult /Burkina Faso / Moving the world to End Hunger. (nov. 19) (Halloween)
Kr.  13.511,- Unionsprojekt Addis Ababa (Skolepenge, uniformer, matr.) dec. 19)  (Julemarked)
Kr.    3.699,24 Lilla sløjfer – Reden, Kbh.
Kr.    2.250,- Salg af kort v/Bente T til    Giv en pige ret KULU  – det tidl. Unionsprojekt.
Desuden har SI Nyborg modtaget kr. 16.000,- i donation fra en lokal fond.

Vore donationer i 2018 kr. 59.875,-.
4.869,50  kr. Lilla sløjer  (Reden, Kbh).
10.000,- kr. Bryd Tavsheden  (Velgørenhedskonto)
2.000,-  kr. Familieuset på Dyrehavevej. (Pinsemarked)
5.000,-  kr. Reden Odense (Pinsemarked)
5.000,- kr. Julemærkehjemmet Skælskør (Pinsemarked)
9.216,15  kr. Familieuset på Dyrehavevej (Modeshow)
3.000,- kr.  KFUK Renden Ungdom  (Velgørenhedskonto)
6.679,50 Halloween – Moving the World to End Hunger Stop sult/Burkina Faso / Halloween.
9.000,-  Nyborg kirkes Julehjælp til udsatte familier (Julestuen)
1.990,- Aids Dag – Aidsfonden
3.000,- 10. dec. Appeal – Women, Water and Leadership (Julestuen)
+ 120,- kr. salg af karklude – doneret til Reden.

2017  – ingen fortegnelse

Vore donationer i 2016  blev på kr. 41.202,-:
2.108 kr. – Lilla Sløjfer
1.000 kr. – Beredskabsforbundet, Anemonelejr ferielejr
4.000 kr. – Broen, idrætsferielejr
500 kr. – 5. juni, KULU, giv en pige ret
5.000 kr. – Foreningen Grønlandske børn, Projekt Allu – Støtte til grønlandske elever på efterskole i Danmark
12.000 kr. – Halloween – Stop hunger – Burkina Faso
3.500 kr. – Reden i Odense (incl. 1800 kr. fra salg af karklude)
3.500 kr – De uledsagede flygtningebørn/unge på Aldershvilevej
3.500 kr. – Den blå Cafe
2.194 kr. – Aidsdag
900 kr. – KULU (Birte som formidler)
3.000 kr. – 10. december appeal, som i år går til genopbygning i Nepal.

Vore Donationer 2015 blev på kr. 55.025:
1.700 kr. – Sundhedsklinik i Aarhus
2.886 kr. – Lilla Sløjfer
1.000 kr. Beredskabsforbundet, ferielejr
1.500 kr. – Stinne Wildt-Andersen, uddannelsesophold i Vietnam

8.444 kr. – 5. juni, KULU, giv en pige ret
12.000 kr. – Moving the world, Halloween
7.000 kr. – 10. december appeal, som i år går til genopbygning i Nepal. Heri inkl. 5.000 kr., som tidligere er besluttet givet til jordskælvsofre i Nepal.
5.000 kr. – Vejle Krisecenter/Vietnam. Overrækkes på klubmødet 13. oktober 2015

4.000 kr. – Systuen – Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp
3.000 kr. – Cykelværkstedet – Frivillignet under Dansk Flytningehjælp
3.000 kr. – Reden i Odense (hjemløse)

3.000 kr. – Foreningen Grønlandske børn, Projekt Allu – Støtte til grønlandske elever på efterskole i Danmark
1.995 kr. – Aidsdag
500 kr. – Amela

Vore donationer i 2012 – 2013 – 2014:
Nanu  15.000 kr
Den Blå Cafe i Nyborg  11.200 kr
Frelsens Hær i Nyborg  10.000 kr
Vandprojekt i Congo  11.426 kr
Amela  2.000 kr
Team Rynkeby  5.000 kr
Filippinerne  1.000 kr
Moving the World  14.528 kr
Julemærkehjem Skælskør  9.000 kr
NGIF  1.000 kr
Familiehuset i Nyborg 2000 kr
Ungdommens Røde Kors  5.000 kr
10.dec Appeal 4.000 kr