Vor historie

SI Nyborgs historie:
SI Nyborg er den 21. klub i Danmark. Klubben blev chartret 5 april 1960 af Elisabeth Hoeter, Schweiz.
Vores gudmoder er Hilda Tom-Petersen fra SI Odense.
Klubbens 50 års fødselsdag blev fejret på Hotel Nyborg Strand.
Den 10.april 2010 holdt vi vores 50 års jubilæum med en reception på Nyborg Rådhus, hvor vi uddelte penge fra vores jubilæumsfond.
Det 1. legat blev givet til Familiehuset, Nyborg, v/Marianne Skaarup med kr. 7.000.-. Legatet skal bruges til at støtte udsatte familier i Nyborg med konsulentbistand samt forskelligt indbo
Legat nr. 2 blev givet til det internationale projekt indenfor Five O i Georgien, hvor Johanne Sørensen på projektets vegne modtog 10.000.- kr.  Pengene skal bruges til at hjælpe flygtningekvinder
Legat nr. 3  var 23.000.- kr. til det grønlandske projekt ”Nanu”, som blev overrakt til  Mona Nygaard
Efter receptionen var der buffet på Hotel Nyborg Strand med sange, taler og underholdning ved nogle af de dygtige voldspillere
I 2020 var der planlagt en intern 60 års fødselsdag, men grundet Covid19 blev den erstattet af et kort digitalt møde.

SI Danmarks historie:
Den 1. klub i Danmark blev chartret 12. okt. 1936 og det var SI København. Vor daværende Tronfølger Margrethe var medlem og blev i 1964 udnævnt til æresmedlem. Tronfølgeren deltog efterfølgende i Landsmødet 1971 på Hotel Nyborg Strand – og da hun i 1972 blev regent, ophørte hendes medlemsskab af soroptimismen.

Danmarks Unionen blev først etableret i 1938 – dannet af de tre første danske klubber: SI København, SI Odense og SI Aarhus.
75 års festen blev holdt den 9. marts 2013 på Hotel Nyborg Strand – en skøn festdag med store donationer ( kr. 525.000,-), festtaler og godt 400 Soroptimister.

Soroptimisternes Verdens historie:
Det første møde blev holdt den 3. okt. 1921 i den første soroptimistklub med 80 medlemmer chatret i Oakland, Californien.

Fotos fra SI Nyborg’s fejring af 50 års jubilæet i 2010: