FN’s Børnekonvention Projekt

FN Børnekonventionen – Børns rettigheder – et samarbejde mellem SI Nyborg og 6. kl. i Nyborg.

 

FN Børnekonvention og 6. kl. i Nyborg

2021 – vi har igen arrangeret et program sammen med 6. klasserne om Børns Rettigheder –

læs beskrivelsen her: FN Børnerettigheder – 6. kl. udstilling – klik og se foto….

Fredag, den 12. nov. 2021 var der fernisering af Birkhovedskolens og Danehofskolens 6. kl. arbejde med opgaven:
FN Børnerettigheder. Udstillingen er ophængt på Vestervold, Kgs Bastionsvej i Nyborg samt på Nyborg Bibliotek, ved Brilleforretningen By Sølvtoft og endelig ved VisitNyborg. Udstillingen er indtil 24. nov. 2021

I efteråret 2020 arrangerede SI Nyborg en event med udvalgte 6. klasser i Nyborg by om FN’s Børnekonvention og om de 17 Verdensmål.

https://ugeavisen.dk/lokalavisennyborg/artikel/birkhovedskolen-l%C3%A6rer-om-fn-s-b%C3%B8rnekonvention

 

 

"Projektbeskrivelse" - resume af vort projekt

Børn har rettigheder
Elever fra Nyborg udstiller deres fortolkninger af FN´s børnekonvention
om børn og unges rettigheder
For andet år i træk har Soroptimist International Nyborg samarbejdet med byens grundskoler om
et forløb om FN´s børnekonvention.
Vores mål med aktiviteten er, at børn i grundskolens mellemtrin er velinformeret om børn og
unges rettigheder jfr. FN´s Børnekonvention og får mulighed for selvstændig stillingtagen til, hvad disse rettigheder betyder for dem selv og andre.
Lærergrupperne har naturligvis suverænitet til at tilrettelægge forløbene, men begge år har
lærerne fulgt følgende plan:
 Undervisning i og arbejde med Børnekonventionens indhold og historie
 Børnenes bearbejdning og stillingtagen
 Formidling af børnenes arbejde til deres omverden (forældre, skolen og borgere i kommunen).
Børnene fremstiller et produkt, der illustrere deres tanker, forventninger og forståelse for
Børnekonventionen.
Et undervisnings forløb af denne karakter bidrager til Folkeskolens formål stk. 2, der omhandler
”..udviklingen af elevernes tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” og stk. 3
… Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og virkelyst…”

I år supplerede klubben undervisningsforløbet med et kort oplæg om Soroptimist Internationals opgaver og aktiviteter og ikke mindst en samtale om, hvorfor man kan vælge at lave frivilligt arbejde og deltage i en NGO organisation. Lene Dam og undertegnede stod for denne del af aktiviteten og mødte en række spørgelystne og nysgerrige børn.
Forløbet er afsluttet med en offentlig udstilling på fire af byens lokaliteter, en form for Tour de Chambre af knap 14 dages varighed hvor byens borgere kan se resultatet af børnenes arbejder.
Børnene har valgt at arbejde inden for billedkunst, tekst- og videoproduktion. Udstillingen blev i år
åbnet ved en fernisering, hvor børnene, lærerne og en række lokale soroptimister deltog. Byens kulturudvalgsformand og vores præsident Lene Piekut holdt tale og et af børnene klippe den røde snor.
Selvom konventionen er fra den 20.11. 1989, er indholdet fortsat relevant, også for børn i
Danmark. Dette fremgår tydeligt af børnenes meget flotte produkter.
Nyborg Kommunes Bylivspulje har sponsoreret en række materialer til udstillingerne. Den lokale Føtex og Rema 1000 sørgede for lidt godt til børnene til ferniseringen og en del af børnene havde mulighed for gratis at se filmen Kapernaum i den lokale biograf midt i undervisningsforløbet.
Karin Løvenskjold, SI Nyborg

Vil du vide mere om dette projekt? - her finder du SI Nyborg "tovholderne"

Karin Løvenskjold
Lene Dam
Lene Piekut
Mail adr. findes i Soroptimisternes Blå Medlemsbog.
Øvrige interessenter bedes gå til fanen KONTAKT.