Aktiviteter

Nyborgklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Moneymaking/Aktivitet – er den event/begivenhed/indsamling/salg af produkter/emner, som man foretager, når vi sælger emner og tjener penge på forskellig vis – penge, som vi kan bruge på at gennemføre ændringer/forbedringer for kvinder og piger – og altså donere til et projekt.

En aktivitet er et middel til at nå et projekts mål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge/donationer til at støtte egne projekter, andre klubbers projekter, Unions projekter, Internationale projekter – eller bare et andet ngo projekt, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer, herved får vi en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Aktiviteter

Regionalmøder – Distriktmøder

Disse møder, hvor man mødes med mange andre klubber – har indtil 2023 heddet Regionalmøder – i alt fald siden 2011. Der er indtil 2023 8 regioner i DK og hver region har i efteråret afholdt regionalmøde – med opdatering fra Unionspræsident/FU personer samt fra Extension og fra RPD. Det sidste møde for region 3 […]

Samtale Salon – Kultur

Samtale Salon om forskellige aktuelle Soroptimist emner er en anderledes og spændende måde at skabe opmærksomhed på vort arbejde og vor organisation.

Sommerudflugter

Sommerudflugter i juli og august.
Sommerture programmet finder du på denne side samt enkeltvis under aktiviteter.