Aktiviteter

Nyborgklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Moneymaking/Aktivitet – er den event/begivenhed/indsamling/salg af produkter/emner, som man foretager, når vi sælger emner og tjener penge på forskellig vis – penge, som vi kan bruge på at gennemføre ændringer/forbedringer for kvinder og piger – og altså donere til et projekt.

En aktivitet er et middel til at nå et projekts mål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge/donationer til at støtte egne projekter, andre klubbers projekter, Unions projekter, Internationale projekter – eller bare et andet ngo projekt, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer, herved får vi en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Aktiviteter

Samtale Salon

Samtale Salon om forskellige aktuelle Soroptimist emner er en anderledes og spændende måde at skabe opmærksomhed på – og dermed skabe et nyt forum for vore mål og visioner. Samtale Saloner appellerer også til at gæster udefra deltager – dermed Advocacy – en måde at gøre opmærksom på vort arbejde og vor organisation. En Samtale […]

Vort Egetræ – 5. juni

Hvert år den 5. juni arrangeres en “event” på plænen ved vort egetræ. Det er et socialt og hyggeligt arrangement med formiddagskaffe og sang ved vort træ. Det er efterhånden blevet et højt træ – v Kronprinsensgade/Ravelinsbroen. Nogle gange med indlæg fra forsk. “personligheder”. I 2019 kom Jonas Kragegaard, Østfyns Museer og fortalte om Dannebrog […]

Sommerudflugter

SI Nyborg har – som alle andre klubber – 10 klubmøder årligt. I Nyborg har man valgt at det er juli og aug., der ikke er klubmøder i, – til gengæld er der et aktivt Sommer Udvalg, som hvert år arrangerer Sommer udflugter, – hvor man er velkommen til at tage hele familien, sommergæsten, naboen […]

Julemarked

JULEMARKED – Soroptimist International Nyborg har i mange år afholdt julemarked i Anders Draghes Gaard. Altid fyldt rummene med mange forskellige hjemmelavede og købte produkter – samt også nogle “pæne og brugbare” loppeeffekter. Der findes også altid en lille cafe. Overskuddet går altid til et projekt, som støtter kvinder og piger.