Aktiviteter

Nyborgklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hver sit formål.

Moneymaking/Aktivitet – er den event/begivenhed/indsamling/salg af produkter/emner, som man foretager, når vi sælger emner og tjener penge på forskellig vis – penge, som vi kan bruge på at gennemføre ændringer/forbedringer for kvinder og piger – og altså donere til et projekt.

En aktivitet er et middel til at nå et projekts mål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge/donationer til at støtte egne projekter, andre klubbers projekter, Unions projekter, Internationale projekter – eller bare et andet ngo projekt, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt.

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland.

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer, herved får vi en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

Aktiviteter

Regionalmøder – Distriktmøder

Disse møder, hvor man mødes med mange andre klubber – har indtil 2023 heddet Regionalmøder – i alt fald siden 2011. Der er indtil 2023 8 regioner i DK og hver region har i efteråret afholdt regionalmøde – med opdatering fra Unionspræsident/FU personer samt fra Extension og fra RPD. Det sidste møde for region 3 […]

Pinsemarkedet

De senere år har der ikke været arrangeret Pinsemarked – grundet Corona og måske har vi for mange andre aktivteter.

Samtale Salon – Kultur mm

Samtale Salon om forskellige aktuelle Soroptimist emner er en anderledes og spændende måde at skabe opmærksomhed på vort arbejde og vor organisation.

Sommerudflugter

Sommerudflugter i juli og august.
Sommerture programmet finder du på denne side samt enkeltvis under aktiviteter.

Broløb – Cykelløb – hjælpere

Siden bliver revideret – således at man skille de forskellige eventer af – og i forskellige år.   Ofte er SI Nyborg Soroptimister og familiemedlemmer med i forskellige små projekter – fx broløb og cykelløb arrangementer samt MtW cykelløbet. Her foto fra 2023: Foto fra 16. aug 23 m ankomst til Gl. Avernæs med mg […]

Verdens Bedste Nyder – VBMorgen

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. De fortæller om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Deres arbejde tager udgangspunkt i Verdensmålene for bæredygtig udvikling, der blandt andet handler om at afskaffe ekstrem fattigdom, mindske global ulighed og bekæmpe klimaforandringer. De tror på, at nuanceret viden skaber håb – […]