SI Nyborg’s bestyrelse 2024

SI NYBORG’s  Bestyrelse og øvrige valgte for 2024:  – Valgt ved generalforsamlingen i sept. 2023.

(Hvis klubmedlemmer finder der er fejl i navnene – giv venligst webmaster Kirsten Torpe besked.)

Klubpræsident og DU repræ.: Susanne Clausen
Vicepræsident:  Lena Olesen
Klubsekretær: Dorte Egelund Jensen
Kasserer: Vivi Sørensen
Best. medl.: Bodil Christensen  (extension)
Best. medl.: Lone Thomsen
Best. medl.:  Mary Lorenzen
KPD: Jane Rosendahl
Ovennævnte med stemmeret.
Best. suppl.: Tove Jensen (uden stemmeret)

Øvrige valgte på generalforsamlingen:
Klubmester:
Jytte Lund
DU repræs.:Susanne Clausen (præsident)
DU repræs. suppl.: Jane Rosendahl
DU repræs.: Bente Tipsmark
DU repræs. suppl.: Lene Piekut
KAPD: Lone Thomsen
Extension: Lillian Hansen / Helle Nielsen / Bodil Christensen (best. valgt)
Revisorer: Lone Kristensen
Revisor suppl.: Bente Tipsmark
Korrespondenter til venskabsklubber:
Kaunas: Lise Køhn.       Sandnes og Kiel venskabsklubber er ophørt pr. 2022.
Redaktør/presseansv.: Bodil Christensen
Webmaster & Facebook: Kirsten Torpe

Klubkontingent i SI Nyborg: Kr. 1.250,- (2022). For 2023 blev det for 15 mdr. (1-10-22-31.12.23) kr. 1.562,50. 2024: 1.250,-. (Hvoraf et beløb indbetales til Unionen.)