SI Nyborg’s bestyrelse 2022-23

SI NYBORG’s  Bestyrelse og øvrige valgte efteråret 2022:
(Soroptimiståret ændres fra 1. jan. 2023 til at følge kalenderåret – ligeledes regnskabsåret og der er en ny bestyrelse pr. 1. jan. 23- som nedenfor er forsøgt ajourført i jan. 2023 – hvis fejl – lad venligst webmaster det at vide.)

Klubpræsident og DU repræ.: Lene Krongaard Piekut
Vicepræsident:  Susanne Clausen
Klubsekretær: Dorte Egelund Jensen
Kasserer: Vivi Sørensen
Best. medl.: Bodil Christensen  (extension)
Best. medl.: Rie Schwartz
Best. medl.:  Dorit Myltoft
KPD: Jane Rosendahl
Ovennævnte med stemmeret.
Best. suppl.: Mary Lorentzen (uden stemmeret)

Øvrige valgte på generalforsamlingen:
Klubmester:
Bente Tipsmark
DU repræs.: Lene Krongaard Piekut
DU repræs. suppl.: Jane Rosendahl
DU repræs.: Lena Olesen
DU repræs. suppl.: Bente Tipsmark
KAPD: Lone Thomsen
Extension: Lillian Hansen / Lena Olesen / Bodil Christensen
Revisorer: Vivi Sørensen
Revisor suppl.: Bente Tipsmark
Korrespondenter til venskabsklubber:
Kaunas: Lise Køhn.       Sandnes og Kiel venskabsklubber er ophørt pr. 2022.
Redaktør/presseansv.: Bodil Christensen
Webmaster & Facebook: Kirsten Torpe

Klubkontingent i SI Nyborg: Kr. 1.250,- (2022). For 2023 blev det for 15 mdr. (1-10-22-31.12.23) kr.