SI Nyborg’s bestyrelse 2020-21

SI NYBORG’s  Bestyrelse og øvrige valgte oktober 2020 – september 2021:

Klubpræsident og DU repræ.: Lene Dam
Vicepræsident:  Pia Grøn
Klubsekretær: Tove Jensen
Kasserer: Mette-Sofie Spangsgård
Best. medl.: Karin L. Svejgaard  (sekretær)
Best. medl.: Lone Kristensen
Best. medl.: Lillian Hansen  – samt best. medlem af extension
KPD: Jane Rosendahl
Ovennævnte med stemmeret.
Best. suppl.: Lene Piekut (uden stemmeret)

Øvrige valgte på generalforsamlingen:
Klubmester:
Bente Tipsmark
DU repræs.: Lene Dam
DU repræs. suppl.: Pia Grøn
DU repræs.: Lena Olesen
DU repræs. suppl.: Bente Tipsmark
KAPD: Lone Thomsen
Extension: Lillian Hansen / Lena Olesen / Helle Nielsen
Revisorer: Vivi Sørensen
Revisor suppl.: Bente Tipsmark
Korrespondenter til venskabsklubber:
Kiel: Jytte Lund. Kaunas: Lise Køhn. Sandnes: Helle Gadegård.
Redaktør/presseansv.: Bodil Christensen
Webmaster: Kirsten Torpe
Facebook: Karin L. Svejgaard