SI Nyborg’s bestyrelse 2021-22

SI NYBORG’s  Bestyrelse og øvrige valgte oktober 2021 –  december 2022:
(Soroptimiståret ændres fra 1. jan. 2023 til at følge kalenderåret – ligeledes regnskabsåret og der er en ny bestyrelse pr. 1. jan. 23 – som ajourføres her til den tid).

Klubpræsident og DU repræ.: Lene Krongaard Piekut
Vicepræsident:  Susanne Clausen
Klubsekretær: Lene Dam
Kasserer: Mette-Sofie Spangsgård
Best. medl.: Lone Kristensen  (sekretær)
Best. medl.: Lone Kristensen
Best. medl.: Gitte Wildt-Andersen
Best. medl.: Lillian Hansen  – samt best. medlem af extension
KPD: Jane Rosendahl
Ovennævnte med stemmeret.
Best. suppl.: Dorit Myltoft (uden stemmeret)

Øvrige valgte på generalforsamlingen:
Klubmester:
Bente Tipsmark
DU repræs.: Lene Krongaard Piekut
DU repræs. suppl.: Jane Rosendahl
DU repræs.: Lena Olesen
DU repræs. suppl.: Bente Tipsmark
KAPD: Lone Thomsen
Extension: Lillian Hansen / Lena Olesen / Helle Nielsen
Revisorer: Vivi Sørensen
Revisor suppl.: Bente Tipsmark
Korrespondenter til venskabsklubber:
Kaunas: Lise Køhn. Sandnes og Kiel venskabsklubber er ophørt pr. 2022.
Redaktør/presseansv.: Bodil Christensen
Webmaster & Facebook: Kirsten Torpe

Klubkontingent i SI Nyborg: Kr. 1.250,- (2022).