SI Nyborg arbejdsudvalg

SI Nyborg har mange forskellige arbejdsudvalg (Navn fremhævet = Tovholder):
(ajourført marts 2022)

Halloween-udvalget: Pia G., Susanne C., Lone T., Bodil C., Kea H-P. (ajour sept. 22).

FN’s Børnekonvention: Karin S., Lene D., Lene P. (ajour sept. 22).

Orange Dage: Kirsten T., Pia G., Lillian H., Kirsten P., Bodil C., Karin L. (ajour sept. 22).

Julemarkedudvalget: Tove Je., Kea H., Lone K., Helle N., Dorte E. (ajour sept. 22)

Julemødeudvalget: Lise K., Lillian H., Ane Marie S. (ajour sept. 22).

Samtalesalon: Kirsten T., Karin L., Dorit M.

8. marts – Lilla Sløjfer: Dorte E., Lise K.

Pinsemarkedsudvalget: Jane R., Lena O., Tove Je., Kea H., Dorte E.

5. juniudvalget:  Dorit M., Pia G., Karin L.

Modeshow: Bodil C., Lone T., Helle N., Gitte W.
(sidste afholdt i 2018 i Kino Vino)

Tour de France: Susanne C.

Verdens Bedste Nyheder: Kirsten T., Dorit M., Karin L.

MtW Vejleklubbens cykelløb: Pia G., Susanne C., Lone T., Bodil C., Kea H-P. (ajour sept. 22).

Sommerture: Lone B., Bente T., Mary L., Ketty P.

Andre aktiviteter/grupper:

Læsekreds: Tove J. (vi læser hver især den samme bog og mødes til diskussion).

Teater: Bente T. (ved sæson start bestiller vi biletter og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Koncerter: Tove J. (vi bestiller – og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Biograf: Hvem er interesseret i at være tovholder til bio-ture???