SI Nyborg arbejdsudvalg

SI Nyborg har mange forskellige arbejdsudvalg (Navn fremhævet = Tovholder):
(ajourført januar 2024 iht Program for 2024.)

Halloween-udvalget: Pia G., Lone T., Bodil C., Kea H-P., Mette-Sofie S.

Orange Dage: Lillian H., Kirsten T., Pia G., Bodil C., Nanna T.

Julemarkedudvalget: Helle W., Bodil C., Lillian H.

Julemødeudvalget: Kirsten P., Dorte E., Lone K.

5. juniudvalget/Grundlovsdagen:  Dorit M., Lise K., Tove Je.

Verdens Bedste Nyheder: Kirsten T., Dorit M., Nanna T., Kea H-P., Lillian H.

Sommerture: Lone B., Bente T., Mary L., Ketty P.

8. marts & SamtaleSalon: Dorit M., Bente T., Kirsten T.

L&R sant Fynsnøde udvalg: Lene P., Jane R., Lena O.

FN’s Børnekonvention:  – Ikke aktivt pr. 2023.

Modeshow: Bodil C., Helle N.,  (sidste afholdt i 2018 i Kino Vino)

Pinsemarkedsudvalget: Jane R., Lena O., Tove Je., Dorte E. (Juni 2023 – ikke aktivt de sidste år).

MtW Vejleklubbens cykelløb: Pia G., Susanne C., Lone T., Bodil C., Kea H-P. (ajour sept. 22). Vi er som klub ikke aktive i events til fordel for MtW, men som privat personer kan vi deltage i cykelløbet.

Andre aktiviteter/grupper:

Læsekreds: Tove Je. (vi læser hver især den samme bog og mødes til diskussion).

Teater: Bente T. (ved sæson start bestiller vi biletter og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Koncerter: Tove Je. (vi bestiller – og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Biograf: Hvem er interesseret i at være tovholder til bio-ture???