SI Nyborg arbejdsudvalg

SI Nyborg har mange forskellige arbejdsudvalg (Navn fremhævet = Tovholder):
(ajourført januar 2023)

Halloween-udvalget: Pia G., Susanne C., Lone T., Bodil C., Kea H-P., Mette-Sofie S.

Orange Dage: Kirsten T., Pia G., Lillian H., Bodil C., Karin L., Nanna T.

Julemarkedudvalget: Pr. juni 2023 har udvalget meddelt, at de trækker sig fra dette område.

Julemødeudvalget: Birthe N., Vivi S., Tanja K.

Samtalesalon: Kirsten T., Karin L., Dorit M.

Pinsemarkedsudvalget: Jane R., Lena O., Tove Je., Dorte E. (Juni 2023 – ikke aktivt de sidste år).

5. juniudvalget:  Dorit M., Karin L., Tove Je.

Modeshow: Bodil C., Helle N., Rie S.
(sidste afholdt i 2018 i Kino Vino)

Verdens Bedste Nyheder: Kirsten T., Dorit M., Karin L.,Nanna T., Kea H-P., Lillian H.

Sommerture: Lone B., Bente T., Mary L., Ketty P.

FN’s Børnekonvention:  – Karin L., Bente T.

8. marts – Lilla Sløjfer: Dorte E., Lise K. – nedlagt?

MtW Vejleklubbens cykelløb: Pia G., Susanne C., Lone T., Bodil C., Kea H-P. (ajour sept. 22). Vi er som klub ikke aktive i events til fordel for MtW, men som privat personer kan vi deltage i cykelløbet.

 

Andre aktiviteter/grupper:

Læsekreds: Tove Je. (vi læser hver især den samme bog og mødes til diskussion).

Teater: Bente T. (ved sæson start bestiller vi biletter og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Koncerter: Tove Je. (vi bestiller – og følges ad). Man kan invitere venner/bekendte med.

Biograf: Hvem er interesseret i at være tovholder til bio-ture???