RPD Nyt

RPD Nyt – er et lille magasin som udgives 3 – 4 gange om året.
Forfatterne er Regionernes RPD samt Unions PD og APD.
RPD Nyt udsendes altid til hver klubs KPD, KAPD og Klubpræsident.
RPD Nyt er tilgængeligt for alle – og ligger offentligt på SI DK websiden.
Du kan finde linket her:

https://www.soroptimist-danmark.dk/rpd-pd-apd-programomraadet/