Bevilligede fondsbeløb

Herunder findes de Fonde/Puljer, som SI Nyborg har søgt og fået bevilliget. Der er også Evalueringer og Regnskaber:
Stor TAK til alle sponsorerne – vi er meget taknemmelige!

FONDE – PULJER 2024:
Vi har modtaget tilsagn om kr. 18.000,- fra § 18 til brug i 2024 (søgt om 23.000 kr.).
Vi har modtaget kr. 5.896,64 fra ISOBRO til brug i 2024.

Desuden er der nogle småbeløb – som er overført fra 2023. Se slutregnskabet for 2023.

Der er i april 2024 lavet en Åbnings regnskabs oversigt for Puljer/fondsbeløb  Total pulje-fond Oversigt pr Januar 2024 SI Nyborg pdf

FONDE – PULJER 2023:

Her finder DU Total Pulje-fond til SI Nyborg 2023 – oversigt over fordeling  Total pulje-fond Regnskab SI Nyborg 2023 pdf

BEMÆRK: Efter aftale m vor kasserer vil der ved 2024 åbningsregnskabet for SI NYBORG vedr Fondsmidler Isobro blive ført restbeløbet på kr. 5,19 til klubkassen (således at beløbet fjernes fra Isobro) og vedr. Broust vil restbeløbet kr. 10,33 ligeledes blive ført til klubkassen, da dette beløb ikke har med den anden del af Broust at gøre. Marts 2024.

Nedenfor er indlagt link med Evaluering og regnskab samt bilag for hver enkelt fond/pulje.

I 2023 er der søgt med positivt tilsagn ved ISOBRO, SPAR NORD og BYLIVSPULJEN – desuden var der primo 2023 restbeløb fra § 18 2021-22, Danske Bank 2022, Broust (lille og stort legat)  – alle kommer her under 2023 efterhånden som de afsluttes for året.

ISOBRO 2023: (Godkendt – beløb modtages i dec. mdr. året før.)
Til brug 15.12.2022 – 14. 12.2023: Kr.  5.870,39. Beløbet var søgt til styrkelse af fællesskabet – et besøg ved Tidens Samling i Odense. Restbeløbet blev brugt til trykning af 1500 nye Verdensmålskort – 3 forsk. designet af Sussie Baassel H og trykt og pakket til salg. Kortene kan bruges som tillykke / god jul oma. Der er brugt kr. 5.865,20 (= 5,19 kr mindre).
Evaluering og godkendelse er modt. ISOBRO 2023  ISOBRO Rapport godkendt 2023_20231215_0001       Regnskab og bilag. ISOBRO Regnskab m bilag 2023_20231212_-2

SPAR NORD FONDEN 2023: (Bevilligede beløb modtages efter indsendelse af afrapportering og regnskab og godk.)
I marts 23 fik vi bevilliget 12.000,- kr. fordelt  til 5. juni foredrag m Matilda L. Hanscomb om Bodil Begtrup ved vort Kvinde Egetræ og til Design af 5 Verdensmåls plakater v. Sussie Baassel Holdt og endelig et beløb til et Modeshow – alt iht vor ansøgning.
Spændende foredrag den 5. juni om Bodil Begtrup – Nyborg kvinden, der i efteråret 23 fik en plads opkaldt efter sig i vor nye Bypark. Bodil B. kæmpede og arbejdede med Kvinders rettigheder. Læs selv mere andet steds.
Design af 5 udvalgte  Mål – en kombination af  Soroptimist mål og Verdensmål – lavet med vort logo og SI Nyborg. Vi har rettigheder til at bruge dem til næsten hvad vi ønsker – tilladelse v KT. Vi fik dem trykt i A3 og indrammet, således at de kan bruges ved forsk. begivenheder. Senere – via en anden fond – er der udfærdiget postkort. Designer Sussie Baassel Holdt.
Modeshowet blev ikke aktuelt – vi fik lov at bruge midlerne til andre ting – og det blev betaling af Julemarkedes Julehytte på Torvet den 2. og 3. dec. Desuden er der et mindre restbeløb, som vi bruger i 2024. (hvor der ikke skal indsendes matr.)

Regnskab og bilag:  Spar Nord Fonden 2023 SI Nyborg_20231211_0001

BROUST LEGAT – Lille – Stor 2023 (Beløbene er modtaget for flere år siden)
Vi har længe haft Broust legaterne “liggende”. Der er en rest på kr. 2.849 på det Lille legat – der må bruges til diverse emner indenfor voreopgaver – og det er hermed brugt som gevinster til Tombolaen ved årets Julemarked.
Desuden er der et legat på kr. 10.000,- , som er dedikeret til etniske kvinder – integration etc.
Regnskab og bilag: Broust – lille Regnskab bilag 2023_20231215_0001

§ 18 Nyborg Kommune pulje (Godkendt – beløb modtages i dec. mdr. året før)
I 2022 modtog vi et pulje beløb fra § 18, vi brugte dog ikke det hele. Havde kr. 3.983,60 til “overs”. I 2023 søgte vi ikke § 18, derfor fik vi lov til – efter aftale med Jannie Rasmussen, frivillighedskonsulent (12/2022 og nov. 2023) at overføre til 2023 og bruge dem til vore projekter og vort arbejde.
Beløbet er brugt til køb af materiale ifm de nye Soroptmist Postkort (Logo, ramme, folieposer – samt til matr. til Julemarkedet og endelig det største beløb (3.000,-) til et ønske fra Halloween på 5 stk store projektører, som der kunne skaffes med store rabatter. Det er til at bruge som spot ifm de næste års Halloween – og kan også bruges til andre eventer. Dermed er der 74,20 kr tilbage, som overføres til 2024 § 18.
Regnskab Regnskab § 18 2022-2023 pdf            (Der skal stå Jørgen Thomsen og ikke Jærgen – undsksyld).     Bilag  Regnskab BILAG § 18 2022-2023 SI Nyborg_20231217_0001

BYLIVSPULJEN 2023 (Godkendt – beløb modtages efter afrapportering og regnskab og godk.)
Alt kan læses i Evalueringen – her skal kun skrives at Halloween og Orange Dage var to meget vellykkede eventer. Pga Bylivspuljen – og andre puljer er disse eventes helt uden omkostninger for SI Nyborg og dermed også en påskønnelse af vort frivillige arbejde.

Evaluering og foto: Bylivspulje Evaluering beskrivelse og foto. SI Nyborg 2023 pdf     Regnskab Bylivspulje 2023 Regnskab SI Nyborg pdf      

Bilag for Orange Dage: Bylivspulje 2023 Orange Dage Bilag SI Nyborg_20231222_0001

Bilag for Halloween: Halloween bilag SI Nyborg Bylivspuljen 2023_20240101_0001

Danske Bank Fond 2023 (Godkendt – beløb modtaget i for fl. år siden)
Restbeløbet overført fra 2022 er på kr. 2190,30. Denne fond er givet os til at betale diverse udgifter, der kan hjælpe os med vore projekter og vort frivillige arbejde.
I år er der – grundet de andre puljer/fonde – kun bogført få udgifter på DB Fond kr. 521,55 til bla rammer til vore ny designede Verdensmålsplakater.

Regnskab og bilag kommer her:  Danske Bank Fond Regnskab 2023       Danske Bank Fond – bilag 2023_20240102_0001

 

FONDE – PULJER 2022:

Her finder Du Total Pulje-fond til SI Nyborg 2022 – oversigt over fordeling.

Total Pulje-fond SI Nyborg 2022

Nedenfor er indlagt link med Evaluering og regnskab for hver enkelt fond/pulje: ( se de blå link under hver Fond)

I 2022 er der søgt med positivt tilsagn ved Danske Bank Fyns Fond, §18 Nyborg Kommune, Bylivspuljen Nyborg Kommune samt ved Isobro.

Danske Bank Fyns Fond. I maj 2022 søgte vi Danske Bank Fyns Fond om ca 27.000,- til 3 forskellige emner.
Den 23. juni fik vi bevilget kr. 8.500,- til emnet Materialer til Julemarked/Halloween mm.
DB har ikke ønsket (ikke et krav) Evaluering – men der bliver lavet en og den kommer her
Regnskabet er her Regnskab for Danske Bank Fond 2022

§18 Nyborg Kommune. Inden 1. okt. 21 søgte vi om kr. 25.000,- og fik bevilget kr. 15.000,- til udgifter ifm flg. aktiviteter:
Halloween – FN Børnekonvention – Orange Dage – SamtaleSalon. Beløbet udbetales i jan. 2022. Der er sendt evaluering og afrapportering i dec. 2022 – og matr. er godkendt. I linket finder du Evaluerings beskrivelse – fotos samt regnskab.  Halloween, Orange Dage.
Totalt kr. 15.000,-.     
§ 18 Evaluering – SI Nyborg

Bylivspuljen Nyborg Kommune. I juli 2022 søgte vi om kr. 20.000,- og fik bevilget kr. 13.500,- til udgifter ifm flg. aktiviter:
Halloween – Orange Dage – Samtalesalon (andel af foredrag ifm Nyborg Bibl.  Der er sendt evaaluering og afrapportering i dec. 2022 og matr. er godkendt. Total brugte 12.585,35 kr.     Bylivspuljen – Evaluering – SI Nyborg

ISOBRO. Inden 1. nov. 21 søgte vi kr. 7.700,- og fik bevilget 7.296,36 til Extension arbejdet i vor klub. (Beløb modt. dec. 21 til brug i 22.)
13. nov. 2022 er der indsendt og udarbejdet Dokumentation og evaluering på ISOBRO 2021. Der er 3 bilag. Alt er sendt til klubpræsident og til kasserer.
Afrapportering ISOBRO og kvitt. Nov. 2022      Isobro Lokalforeningspulje 2021 SI Nyborg    Bilag 1 – 6 vedr ISOBRO 2021

 

FONDE – PULJER 2021:
Vi søgte Bylivspuljen i Nyborg Kommune. Søgte kr. 19.250,- kr. og de blev bevilget til udgifter ifm flg. aktiviteter:
Halloween – FN Børnekonvention – Orange Dage – Annonce. Vi brugte kr. 12.170,44 ud af de bevilligede. Restbeløb kan ikke overføres – men der kan søges igen. Beløbene modtaget efter regning.
Ifm Orange Dage blev der også søgt om tilladelse til at pynte byen via “Råden over vej”. 

Dokumentation og evaluering. Bylivspuljen 2021

Dokumentationen er indsendt til Nyborg Kommune samt til SI Nyborg’s bestyrelse.