Bevilligede fondsbeløb

Herunder findes de Fonde/Puljer, som SI Nyborg har søgt og fået bevilliget. Der er også Evalueringer og Regnskaber:
Stor TAK til alle sponsorerne – vi er meget taknemmelige!

FONDE – PULJER 2022:

Her finder Du Total Pulje-fond til SI Nyborg 2022 – oversigt over fordeling.

Total Pulje-fond SI Nyborg 2022

Nedenfor er indlagt link med Evaluering og regnskab for hver enkelt fond/pulje: ( se de blå link under hver Fond)

I 2022 er der søgt med positivt tilsagn ved Danske Bank Fyns Fond, §18 Nyborg Kommune, Bylivspuljen Nyborg Kommune samt ved Isobro.

Danske Bank Fyns Fond. I maj 2022 søgte vi Danske Bank Fyns Fond om ca 27.000,- til 3 forskellige emner.
Den 23. juni fik vi bevilget kr. 8.500,- til emnet Materialer til Julemarked/Halloween mm.
DB har ikke ønsket (ikke et krav) Evaluering – men der bliver lavet en og den kommer her inden længe…….(jan.23)
Regnskabet er her Regnskab for Danske Bank Fond 2022

§18 Nyborg Kommune. Inden 1. okt. 21 søgte vi om kr. 25.000,- og fik bevilget kr. 15.000,- til udgifter ifm flg. aktiviteter:
Halloween – FN Børnekonvention – Orange Dage – SamtaleSalon. Beløbet udbetales i jan. 2022. Der er sendt evaluering og afrapportering i dec. 2022 – og matr. er godkendt. I linket finder du Evaluerings beskrivelse – fotos samt regnskab.  Halloween, Orange Dage.
Totalt kr. 15.000,-.     
§ 18 Evaluering – SI Nyborg

Bylivspuljen Nyborg Kommune. I juli 2022 søgte vi om kr. 20.000,- og fik bevilget kr. 13.500,- til udgifter ifm flg. aktiviter:
Halloween – Orange Dage – Samtalesalon (andel af foredrag ifm Nyborg Bibl.  Der er sendt evaaluering og afrapportering i dec. 2022 og matr. er godkendt. Total brugte 12.585,35 kr.     Bylivspuljen – Evaluering – SI Nyborg

ISOBRO. Inden 1. nov. 21 søgte vi kr. 7.700,- og fik bevilget 7.296,36 til Extension arbejdet i vor klub. (Beløb modt. dec. 21 til brug i 22.)
13. nov. 2022 er der indsendt og udarbejdet Dokumentation og evaluering på ISOBRO 2021. Der er 3 bilag. Alt er sendt til klubpræsident og til kasserer.
Afrapportering ISOBRO og kvitt. Nov. 2022      Isobro Lokalforeningspulje 2021 SI Nyborg    Bilag 1 – 6 vedr ISOBRO 2021

 

FONDE – PULJER 2021:
Vi søgte Bylivspuljen i Nyborg Kommune. Søgte kr. 19.250,- kr. og de blev bevilget til udgifter ifm flg. aktiviteter:
Halloween – FN Børnekonvention – Orange Dage – Annonce. Vi brugte kr. 12.170,44 ud af de bevilligede. Restbeløb kan ikke overføres – men der kan søges igen. Beløbene modtaget efter regning.
Ifm Orange Dage blev der også søgt om tilladelse til at pynte byen via “Råden over vej”. 

Dokumentation og evaluering. Bylivspuljen 2021

Dokumentationen er indsendt til Nyborg Kommune samt til SI Nyborg’s bestyrelse.