Vandprojekt i Gambia

I november 2023 rejste en gruppe soroptimister fra de deltagende klubber til Gambia, hvor det veludførte vandprojekt blev fejret.

:
Fest i landsbyen Kabekel. Officielt indvielse af det rene drikkevand.
I dagens anledning var vandtårnene pyntet med balloner.

I den anledning  fik alle et certifikat af klubben i Banjul
Danske soroptimister på besøg hos soroptimisterne i SI Banjul november 2023
Solveig og Ulla på slaveøen James Iceland sammen med unionspræsident Ida Gormsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………

SI Silkeborg har i samarbejde med flere danske klubber og klubben i Banjul, Gambia etableret et vandprojekt, som er kommet 2500 piger og kvinder i en landsby i Gambia til stor gavn.

Vandtårnene er omgivet af en opdyrket mark og skærmet med et hegn for at undgå skader

Før vandprojektet brugte kvinderne mange timer på at hente vand, hvor de nu i stedet kan bruge tiden til at arbejde i kvindehaverne og passe deres familie. Den tid, som pigerne sparer, kan de nu bruge på skolegang.

Adgang til rent vand har også bevirket, at sundhedstilstanden er væsentligt forbedret.

Så frodigt er der nu i 2022

Kvinderne danser af glæde

Etablering af vandledninger og vandtårne i landsbyen Kabekel i Gambia

Rent drikkevand – ændret projekt

Soroptimister fra SI Silkeborg besøger hvert år Gambia, hvor vi støtter kvinder og piger i en række projekter: skolegang for 2 piger og faguddannelse af en ung kvinde samt medicin til en sundhedsklinik. Vi støtter desuden soroptimisterne i SI Banjuls projekt ved at indsamle sengelinned, som de afleverer på en kvindeafdeling på et hospital. Rejse og ophold betaler soroptimisterne  naturligvis af egne lommer.

I 2016 blev to soroptimister fra SI Silkeborg præsenteret for et vandprojekt ved skolen i landsbyen Kabekel.

Det oprindelige projektet (se nedenstående) er nu ændret til at få etableret vandledninger og 3 vandtårne. Rør til vandtårnene er allerede kommet til Gambia med en for SI Silkeborg gratis transport med Skagenskolens container og Ulla Krogh fra SI Silkeborg var med til at modtage disse rør og påse, at de blev transporteret til landsbyen samt at arbejdet blev sat i gang. I fremtiden vil etableringen samt driften af projektet løbende blive fulgt af soroptimisterne i Banjul og soroptimister fra Danmark.

Projektets formål er at skabe en bedre sundhedstilstand for kvinder og piger. De vil også i fremtiden spare meget tid, da de ikke skal gå langt efter rent drikkevand.

Følgende soroptimistklubber har bidraget med økonomisk støtte: Næstved. Ringkøbing, Nykøbing Falster, Vordingborg, Avedøre-Hvidovre, Brande, Bogense- Nordfyn, Ringsted, Skjern-Tarm og Lolland og selvfølgelig klubben i Silkeborg. Nogle privatpersoner har også støttet.

Den forurenede brønd før vandprojektet

Brønden i Kabekel er fra 1949 og meget uhygiejnisk, da den er nedslidt og åben

Det oprindelige projekt

I efteråret 2016 besøgte 3 soroptimister fra Silkeborg vores forskellige støtteprojekter i Gambia. I landsbyen Kabekel så vi byens brønd, som er fra 1949. Den var dyb og åben, og både dyr og meget andet faldt i brønden og forurenede vandet. Børnene i landsbyen fik derfor ormekur hvert halve år, og det var nødvendigt at filtrere vandet. Landsbyen havde sparet sammen til en stor vandbeholder, men der var langt til en rørledning, som man kunne blive koblet på, så derfor havde indbyggerne fået et tilbud på en boring på omkring 50 meters dybde med pumpe og solceller til at drive pumpen. Dette projekt, der kunne forsyne landsbyens 700 beboere samt de omkringboende, i alt omkring 2000 mennesker, ville koste ca. 350.000 delases – omkring 58.000 kr.

Soroptimisterne i Silkeborg ville gerne hjælpe landsbyen med at få rent vand. Men i mellemtiden har en hollandsk organisation bekostet borehullet.