Bestyrelse og poster

 

 

Gitte Jørgensen var fraværende