Venskabsklubber

SI Silkeborgs Venskabsklubber er

I SI Silkeborg har vi knyttet mange venskaber på tværs af grænser til andre soroptimister, som er medlemmer i vores venskabsklubber. Vi nyder besøgene hos dem og deres besøg hos os, hvor vi bliver klogere på hinandens egn og kultur.

Det er også et godt forum til udveksling af idéer, og hvor vi får kendskab til hver enkelt klubs arbejde og projekter.

Venskabsbesøg i Kristiansand, Norge 2023


Dorte, Kirsten, Solveig, Inger, Pia og forrest Gitte

Venskabsbesøg i Kalmar, Sverige 2019