Bliv medlem

Du er meget velkommen til at besøge os. Herunder kan du se hvad et medlemsskab i vores klub b.l.a giver!

 • Medlemskab giver adgang til bredt netværk af kvinder – både professionelt og socialt.
  Giver adgang til at deltage i andre klubbers møder også i udlandet.
  Livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.
  Klubmøde afholdes hver måned undtagen juli og august.
  Klubmøderne har faste punkter og kan indeholde foredrag, virksomhedsbesøg, planlægning o.lign.
  Klubmøderne bestemmes af den enkelte klub, og indholdet varierer derfor.
  Kontingent betales årligt til Soroptimist International Danmark og den lokale klub.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere, eller hvis du har lyst til at deltage som gæst i et klubmøde.

Som noget nyt kan du også blive e-medlem. Læs mere her


Ulla Krogh, Præsident

ulkro@webspeed.dk