Fokusrapporter, projektbeskrivelser, arbejdspapirer og love

Fokusrapporter

Alle klubber i hele verden indberetter deres projekter til en database i Geneve, og ud fra disse rapporter dannes der hvert år en årsrapport med opgørelser over, hvor mange penge verdens soroptimister har rejst og hvor mange kvinder og piger, der i årets løb er hjulpet. Det er også på baggrund i årsrapporten, at vi kan bevare vores status FN.

Du kan finde vores rapporter på SIE’s hjemmeside.