Øvrige referater

Her vil du kunne finde referater fra møder i Extension, Rumæniens-udvalget, Ukraine-udvalget og Kunst- og Kulturgruppen.

De sidste nye referater ligger først