Brøndprojekt i Ukraine

Ukraineprojekter

Vi støtter 5 klubber i Ukraine, nemlig Kiev (1993), Dnepropetrovsk (1999), Lviv (2000), Uzhgorod (2007) og Chernihiv.

Vi støtter klubberne med penge efter ansøgning, og klubberne står selv som garanter for projekternes udførelse ifølge ansøgte formål (og det gør de rigtig godt!) Vi holder møder i region 2-gruppen 2 gange om året – i marts og oktober. Her bliver pengene til Ukraine bevilget.

Årsrapport 2023 fra gruppen

Årsrapport 2022 fra gruppen

Årsrapport 2021 fra gruppen

Fælles projekter er den bedste måde at overvinde de vanskeligheder, som de enkelte klubber står ansigt til ansigt med. Den økonomiske situation i Ukraine og den lave levestandard for størstedelen af befolkningen gør, at aktiviteter som fundraising er næsten umulige. De mest udsatte grupper er børn, kvinder, ældre mennesker og handikappede, som har kæmpeproblemer. Som soroptimister kan vi hjælpe kvinder og piger ved god kontakt til de ukrainske klubber og med økonomisk hjælp.

Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan være med til at gøre en forskel, og vi har ved selvsyn set, at det nytter.

3 af klubberne har modtaget “Soroptimist International’s Best Practice Award”: Lviv for Let Children Smile 2004, Dnepropetrovsk for et vandprojekt 2009 og SI Chernihiv for deres brøndprojekter i 2020, som vi støtter

SI Kiev er venskabsklub med Ikast
SI Dnepropetrovsk er venskabsklub med Ringsted (region 8)

Billeder fra Ukraine marts 2021. Bl.a. fra et møde med landsbykvinder, et 8. marts event samt billede fra klubmøde i SI Chernihiv

Igangværende projekter

Rengøring af 6 brønde i landsbyen Horbove Kulykivka distriktet, Chernihiv-regionen.
Projektet er et initiativ fra SI Chernihiv Club med økonomiske støtte fra Danmark.

Først og fremmest bliver der renset brønde, hvor der bor store familier, handicappede og ældre kvinder.

Soroptimist International Europe valgte i december 2020 et brøndprojekt i Ukraine til månedens projekt

Du kan læse om projektet her

Hjælp til ældre kvinde

Nedenstående projekter er meget forskellige, men alle gør en forskel.

Canisterapi = terapi med hunde og børnepsykolog (Kiev).
Formålet er, at hjælpe traumatiserede piger efter krigsoplevelser i Øst-Ukraine til at åbne op og komme videre i tilværelsen. Grupper på 5-6 piger giver det bedste resultat.

Life goes on (Kiev)
Hjælp til Øst-Ukrainske kvinder til genopbygning af deres liv og erhverv. Har startet et massagekursus, efterfølgende et sykursus for 3 kvinder og senere for 13 kvinder. Kvinderne lærer samtidig hinanden at kende og kan opbygge et netværk.

Yes I can (Kiev)
Hjælp til fysiske og psykiske handikappede piger, hvis forældre har oprettet et center med kirkens hjælp. Soroptimisterne skaffer sensoriske hjælpemidler og musikterapi samt et 2 årigt kursus for forældre og lærere i massageteknik og videreudviklende kurser.

Ready for life (Kiev)
Formålet er, at udruste piger fra børnehjem og fra problemhjem til voksentilværelsen. Hjælpen består af samtaler med psykolog, sundhed og sport, kurser i Fashion & Style samt husholdnings- og madkurser. De får også hjælp til valg af professionelt erhverv.

Along the fairytales (Lviv)
Formålet er tyskundervisning, gruppen har udgivet en bog.

Lively notes (Lviv)
Formålet er, at give skole 45 hjælp til etablering af musiklokale (piano forefindes) og anskaffelse af akustiske instrumenter og audiovisuelle hjælpemidler samt til at opøve pigerne i nodelære, sang, kendskab til store komponister m.m. 15 piger får sangundervisning – de lærer også internationale sange. Der skal også etableres et lokale til 14-20 årige, hvor de kan få undervisning i madlavning og børnepasning samt et lokale til sykurser og indkøb af symaskiner – med henblik på pigernes fremtidige professionelle virke.
Der bliver givet hjælp ældre kvinder på plejecenter. De mangler ALT – sæbe, tandbørster, shampoo, medicin. Elever fra skole 45, som vi har hjulpet med sykursus, har syet nattøj og sengelinned til dem.

Mother and child (Uzhgorod)
Projektet startede som korttids-hjem for unge gravide kvinder, som fik læring i børnepasning. Med den store immigration på grund af krigen i Øst-Ukraine blev det udvidet til at hjælpe kvinder, krigsenker og piger i krise efter forskellige former for vold. De får psykologhjælp, socialt og lovmæssigt hjælp som fx består i  hjælp til at fremskaffe bortkomne papirer. Unge piger på 14-20 år bliver undervist i forebyggelse af vold og trafficking, så de viderefrem kan give information på lokale skoler og børnehjem og ved seminarer, workshops og rådgivning at fortælle om faresignaler og forebyggelse.

Teaterterapi (Dnepropetrovsk)
Formålet er at hjælpe retarderede og fysisk handikappede piger til et gladere liv. Pigerne lærer at optræde for et publikum til stor glæde og inspiration for dem. I gruppen i Region 2 har vi set optagelse fra en forestilling, og det var en god oplevelse.