Lokal uddannelsesstøtte til piger og kvinder

Uddanne, styrke og muliggøre (Educate, Empower and Enable) er et mantra for soroptimister. Uddannelse er et væsentligt redskab til at styrke kvinders og pigers mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og realisere deres fremtidsplaner, så kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

I Danmark er uddannelse i mange sammenhænge gratis og man kan i forbindelse med mange uddannelser modtage SU. Imidlertid er der også i vores land kvinder, som i forskellige situationer har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse af økonomiske grunde. Det kan være udgifter til obligatoriske bøger til studiet eller til obligatoriske studierejser, smalhals i dagligdagen for en enlig mor etc.  Det kan ofte måske bare et enkelt beløb – som et lille skub – for at kommer videre med uddannelsen. Sådan et skub vil vi gerne give kvinder.

Vi har i de senere år støttet følgende uddannelser:

Silkeborg Gymnasium
Fra skoleåret 2017/18 finansierer soroptimisterne i Silkeborg en studierejsestøtte til 1-2 kvindelige gymnasieelever a 3.000 kr. om året. Studierejsestøtten skal søges og gymnasiets ledelse evaluerer elevens økonomi og indsats i forhold til at modtage studierejsestøtten.

SOSU skolen i Silkeborg
Vi støtter jævnligt en yngre kvinde i at gennemføre en uddannelse på SOSU skolen, så hun kan klare sig selv og sin familie.
I 2021 støttede vi en indvandrer fra Østeuropa, så hun kunne købe en pc, der var nødvendig, for at hun kunne færdiggøre sin uddannelse som Sosu hjælper.
I skoleåret 2017/18 støttede soroptimisterne i Silkeborg en ung værdigt trængende mor med 5.000 kr. til hjælp til obligatoriske lærebøger og andre studierelaterede udgifter. Også i tidligere år er der ydet støtte til elever på SOSU skolen.

Teknisk skole
I skoleåret 2013/14 støttede soroptimisterne en enlig mor og mønsterbryderes uddannelse med 15.000 kr.