Virksomhedsbesøg på Kerteminde rådhus og foredrag af LINK

27/03 - 2024
Kategorier: Nyheder

Repræsentanter fra LINK fortalte om deres arbejde og forskellige arrangementer i forb.m.  integrationen i Kerteminde:

Kim startede med at fortælle, at  d. 1 april 2024 vil foreningen LINK på en ekstraordinær generalforsamling blive nedlagt, den har eksisteret i 22 år, årsagen til nedlæggelsen er, at man ikke kan finde folk til bestyrelsen. Arbejdet fortsætter i anden form, med selvstyrende grupper under Dansk flygtningehjælp som LINK frivilliggruppe. Rest penge fra det nuværende LINK overgår til Dansk flygtningehjælp. I dag er der mellem 300 og 400 flygtninge i Kerteminde, herunder ca. 130 fra  Ukraine.
Nuværende LINK har 30 frivillige tilsluttet og dertil diverse lektiehjælpere. LINK er en slags frivillig Borgerservice, de hjælper med rådgivning, ansøgning om opholdstilladelser og familiesammenføringer. Hertil kommer at de laver arrangementer ud af kommunen, sommerlejr og sommerfest i kommunen, sprogtræning, lektiehjælp, og de matcher besøgsfamilier , dvs. de matcher flygtninge med danske familier.  Georgette Rismawi kommer fra Jerusalem og har været i Kerteminde i 17 år og er Kims nærmeste samarbejdspartner i LINK. Mona Gahir kommer fra Somalia, hun er i arbejde på FGU og hun fortalte lidt om, hvor meget det har betydet for hende og hendes 2 børn, at de var med på sommerlejr sidste sommer ( som SI Kerteminde støttede). Sommerlejren blev holdt i Fjordhytten, Kerteminde, der deltog 40 personer heraf var 25 børn, der var mange forskellige nationaliteter med. På lejren lavede man mad , spiste, dansede, og legede sammen. Man kommer med efter først til mølle princippet.
I år går turen til Dannehofhytten i Langeskov, der er plads til 36 personer, årets budget er kr. 14-15.000,-.