Extension

Der er 3 medlemmer i Extension udvalget: Den ene er altid vicepræsidenten:

I Soroptimist Året 2024: Else Lund / Grete Rasmussen / Marianne Lorentsen

I Soroptimist Året 2023: Else Lund /Marianne Lorentsen / Jette Kofod Andersen

I Soroptimist Året 2021-22: Anni H. Laursen / Grete Rasmussen / Marianne Lorentsen

I Soroptimist Året 2020-21: Grete Rasmussen, Anni H. Laursen, Linda Bæk Caspersen

I Soroptimist Året 2019-20: Lisbeth B., Anni H. Laursen, Linda B. Caspersen.

I Soroptimist Året 2018-19: Lisbeth B., Kirsten S.K., Anni H. Laursen

I Soroptimist Året 2017-18: Lisbeth B., Kirsten T., Kirsten S. K.

Extension er forbindelsesled til regionens Extension medlem og til unionens Extension komite.

Extension afholder møder for nye potentielle medlemmer, “passer godt på alle medlemmer og holder øje med medlemmers trivsel”.