Klub aktiviteter 2021

Grundet Covid, blev vi som alle andre, tvunget til at aflyst flere møder og aktiviteter 

Januar klubmøde Februar klubmøde

Klubbens første Zoom-møde, med 22 personer på skærmen.
Under Kistens kyndige ledelse, blev første Zoom møde afholdt, Ulla afholdt Lysceremoni, Kirsten læste idealerne op. Anette afholdt 3 min., der handlede om arbejdsdagen i en Corona tid.
Vi er klar til kommende virtuelle klubmøder, et godt alternativ når vi desværre ikke kan samles fysisk

Igen et Zoom møde.
Det oprindelige tema for aftenens møde var sundhed og trivsel (Verdensmål nr. 3) læste Ulla en artikel fra Verdens Bedste Nyheder omhandlende verdens fattigste landes brug af prævention.
Læs artikel.Brunviger opskrift fra Kerteminde til SI Buxton
I anledningen af SI 100-års jubilæum, udgiver vores venskabsklub SI Buxton i England en Kogebog.
Buxton bad os sende to Danske opskrifter til kogebogen, den ene blev selvfølgelig en brunsviger opskrift.Opskrift på Fynsk brunsviger
Marts Vores egetræ Maj klubmøde
I 2005 blev der med daværende borgmesters hjælp plantet et egetræ.
Vi markerede dermed SI Kertemindes 25-års jubilæum samt 100 året for kvinders valgret.
I anledningen af, at SI Danmark i år har 100-års jubilæum, blev der plantet påskeliljer.
Vi venter med længsel på foråret, genåbning af Danmark, så vi alle kan mødes igen.

Hans Lundberg, afslører plaketten.

SI 100 års jubilæum markeres med påskeliljer.
Velkommen til to nye medlemmer
Ved klubmødet d. 25 maj, bød Præsidenten Kirsten velkommen til dette specielle klubmøde, hvor vi i havde den glæde, at optage Jette Kofod Andersen og Line Matthiessen, som nye medlemmer.
Grundet Corona har Jette og Lines deltagelse mest været virtuelle klubmøder, derfor dejligt det endelig blev muligt igen at afholde et normalt klubmøde, og at de nu er blevet medlemmer af SI Kerteminde.
Klubmøde maj Kerteminde Revyen
Verdensmål nr. 5
Talskvinde og Frivillighedschef Kefa Abu Ras fra organisationen ” Søstre mod vold og kontrol” holdt foredrag. Foreningen er medløfter på verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.
Kefa fortalte levende om sit og foreningens store arbejde, kom med mange eksempler på de store problemer, der stadig i år 2021 findes.
Læs mere på https://soestremodvoldogkontrol.dk/

Else Lund takkede Kefa for foredraget, overrakte en donation på kr. 2.000,- til foreningens arbejde.

 

 

 

 

Vi har igen solgt billetter til en forpremierenSom altid, når Soroptimisterne er indblandet, så går overskuddet direkte til velgørende formål, og i år går overskuddet til H. C. Andersens Børnehospital på OUH, hvor pengene vil blive anvendt til indkøb af malebøger og farveblyanter. Grundet corona er farveblyanter og mange af de andre ting de indlagte børn normalt kan fornøje sig med pakket væk, og i stedet får hvert enkelt barn en pose med deres egne farveblyanter.

Når en kvinde udsættes for vold, betyder det ofte, at hendes børn også får svære vilkår. Derfor er det vigtigt at stoppe volden, og sørge for at alle kvinder behandles ordentligt.

Juni sommermøde August Loppemarkedet
Sommermøde – Blomster i krukker
Inge fortalte meget levende om hvordan man tilplanter/ dekoration i krukker, lige fra dræn, jord og sammensætning af planter. På forhånd havde Inge tilplantet 2 flotte krukker som der blev holdt auktion over.
Efterfølgende var der bankspil, vi spillede om sponserede planter.
Aftenens aktiviteter gav et overskud på kr. 1.900,-, beløbet vil senere blive anvendt på et aftalt sponsorat.
Stemningen var god, kunderne købelystne og vejret var lunt, så hvad kunne vi ønske mere?
Fra starten var der kø omkring lopperne – senere var der kø om pølsevognen. Da vi sluttede billetsalget, havde vi lukket 205 betalende gæster ind, og dertil mange købelystne børn.
Tak til alle for godt samarbejde, og især tak til vores sponsorer og besøgende.
Overskud doneres til:
”Søstre mod vold og kontrol” & ”Børnetelefonen”
August September
KLUBMØDE/FØDSELSDAGSMØDE
Birte Høgh bød velkommen på torvet i Nyborg, gav ordet til Kirsten Torpe som fortalte om bygningerne omkring torvet, biblioteket, slottet, slotsmøllen, og rådhuset, derefter om selve torvet, hvordan det blev anvendt tidligere og om perioden hvor der var parkeringsplads indtil i dag hvor det står nyrestaureret som et åndehul midt i byen.
Kirsten fortalte om nummererede brosten der er kommet frem under renoveringen og om relieffer der er nedlagt mellem nye sten, et meget fint og interessant indlæg.
Derefter gik turen til Roeds Brasserie hvor vi fejrede vores 31 års fødselsdag, vi modtog dejlige fødselsdags gaver fra Tove Jæger og Kirsten Torpe.
VERDENS BEDSTE NYHEDER
Fredag den 10. september, uddelte SI Kerteminde igen Verdens Bedste Nyheders avis.
Vi var at træffe ved Langeskov station samt Langegade i Kerteminde.
September Oktober
Medlemsoptagelse- Mowing the world
Vi startede medlemsoptagelsen med lysceremonien. Fjerde lys blev tændt af Klubpræsidenten  for Danmarks Unionen i anledning af SI 100 års jubilæum. Kerteminde klubben sendte lykønskninger og tænde lyset for en strålende fremtid for alle kvinder og piger over hele verden.
Efter en præsentation af vores nye medlem Charlotte Bjørn Larsen, der fik overrakte gul rose, sangbog, og et lille vers, bød vi Charlotte hjertelig velkommen i klubben med sang, “Soroptimist hymnen”.
Aftenens tema var Moving the world to end hunger, et sammenskudsgilde med brugerbetaling, alt tilberedt og medbragt af klubbens medlemmer. Det var aftalt at det skulle være et kødløst måltid for at gøre alt mere Co2 venligt, og den medbragte mad var afstemt så madspildet blev mindst muligt. For også at spare Co2 skulle alle medbringe eget service , der blev derved sparet 2-3 gange i opvaskemaskinen.
Under spisningen blev der solgt et lille lotteri. Sammen med bruger indbetalinger indsendes der til projektet Moving the World, i alt kr. 4.000,00.
Projekter Brainstorm
Kirsten introducerede oplægget til gruppearbejdet, vi blev inddelt i 4 grupper, som først skulle prioritere HVEM/HVAD, derefter brainstorm, og prioritering af projekter.
Efter aftenens brainstorm, bliver der udarbejdet en prioriteringsliste, som bliver gennemgået til bestyrelsesmødet i januar, og fremlægges derefter på efterfølgende klubmøde, vi forventer at have 1-2 langsigtede projektbeskrivelser klar til generalforsamlingen i marts.
November – Moving the World November – December – Vi farver Kerteminde Orange
Over 100 repræsentanter fra Soroptimist International Danmark og Burkina Fasos ambassadør i Danmark deltog i det årlige inspirationsmøde – Moving the World to End Hunger.
I 2021 slog Soroptimist International Danmark rekorden – med 330.000 indsamlede kroner til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso,  hvilket gør det muligt at sikre daglige ernæringsrige måltider til 190.000 skolebørn i Burkina Faso.
Fra Soroptimist International Kerteminde deltog 14 medlemmer.
SI Kerteminde var nomineret i gruppen “Moving the World Best Practice”. Ulla Sørensen fortalte om et klubmøde hvor der var sat fokus på Moving the World to End Hunger, samt verdensmålene nr. 2. Stop Sult, nr.12. Ansvarligt Forbrug og Produktion samt nr.13. Klimaindsats.

I anledning af FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, farver vi Kerteminde orange.
Den orange farve symboliserer en lysere fremtid for kvinder der har været udsat for vold
Derfor var Kerteminde fra den 25. november, som FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, farvet orange med  bånd og flyers sat op på midtbyens lygtepæle, Langebro og Amanda er også pyntet.
De orange farver fik lov til at hænge rundt i byen indtil den 10. december, som er FN’s menneskerettighedsdag.
Vi var at træffe på torvet, lørdag d. 27. november fra kl. 10-12
Vores kurve var fyldte med små orange overraskelser. Kl. 11 overrakte vi en donation til Talskvinde og Frivillighedschef Kefa Abu Ras fra organisationen ”Søstre mod vold og kontrol” – penge som klubben har tjent ved det seneste loppemarked.Fakta:

  • På verdensplan bliver 1 ud af 3 kvinder udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres liv.
  • I Danmark udsættes 38.000 kvinder hvert år for partnervold.
  • Ca. 10 kvinder dræbes hvert år af en partner eller ekspartner.
  • Årligt tager 2.000 kvinder på krisecenter. Af dem har 55% været udsat for vold i over 3 år.
  • Hver 10. kvinde under 24 år har været udsat for vold af en nuværende eller tidligere kæreste.
  • Én ud af fem danske kvinder oplever chikane på nettet.

Når en kvinde udsættes for vold, betyder det ofte, at hendes børn også får svære vilkår. Derfor er det vigtigt at stoppe volden, og sørge for at alle kvinder behandles ordentligt.

November
KLUBMØDE-JULEMØDE
Arendse Wulff-Jørgensen, der er sognepræst ved Rynkeby, Revninge og Rønninge kirke, læste en julehistorie – Spred lys min Engel – historien er skrevet af forfatter Svende Grøn og redigeret og forkortet af Hanne Jul Jakobsen.
Historien handler om en engel , der opdager at der stadig er brug for den. Hun knyttede andre kommentarer og tanker til advent – jul og det nye kirkeår, ligesom hun syntes historien også havde en god relation til Soroptimisterne arbejde.
Herefter var der kaffe med risalamande og mandelgave, julequiz med mange præmier.