Klub Aktiviteter 2018

Januar
Palle Jensen

Palle Jensen, som er tidligere præst og provst. Han tog os med, i et muntert Causeri omkring livets gang på fødeegnen Mors, og geografisk møde med JANTELOVEN i humoristisk tilgang.
Februar
Sundhed og trivsel
-med vægt på forkælelse af os selv
Josefine og Mette, fra Clinique Vizago i Kerteminde, fortalte om deres arbejde og produkter. Efter mange gode tip, blev nogle Soroptimister en del smukkere.
Marts
Generalforsamling og nyt medlem
D. 27 marts afholdt SI Kerteminde generalforsamling, samt optagelse af nyt medlem.
Marianne, lene og Lisbeth bød med stor glæde Annette Refstrup velkommen til vores fællesskab i klubben.
April
Trivsel, kommunikation, samarbejde og nærhed

Else Lücking (Kommende unions præsident)indledte aftenen med en kort præsentation, hvorefter hun involverede os i forskellige samtalesenarer, omkring klubliv, samarbejde, trivsel, klubbens størrelse, konflikthåndtering, nye medlemmer mm. En spændende aften, med god energi, og et frisk pust med stof til eftertanke.
Maj
Kerteminde revy D. 24.maj 2018

Det var igen en festlig aften i godt selskab.
Overskud af billetsalg på 15.000 kr. doneres til Børns vilkår- telefonlinjen.
Maj
Bæredygtig lokal og klimavenlig Menu

Foredrag med oplevelser ved Fru GRØN, alias Anne Grete Rasmussen.
Vi blev delt op i hold, gik til skolekøkkenet, hvor vi tilberedte og nød en ” Bæredygtig lokal og klimavenlig Menu.
– Brændenælder klippes og klar til maden.
Juni
Sommermøde, Kvægsafari!
Rundvisning hos Syberg Higland Cattle, efterfølgende bød Lene Gommesen på smagsprøver af Syberg kødet.
Aftenen sluttede med hygge og jordbærtærte, en skøn  og meget varm aften.
August
Flygtninge på udflugt til fortiden
Foto: Annette Jensen.
Flere end 70 flygtninge, børn og voksne deltog.
SI-Kertemindes arbejde som kustoder og billetsælgere på Art Week Odense, gjorde det muligt at støtte LINK´s udflugt til den Fynske Landsby med 10.000 kr. De fik set og hørt om livet i Danmark, som det udfoldede sig for mange år siden.Fødselsdagsmøde August

Tove Jæger ønskede klubben tillykke med fødselsdagen og der blev trukket lod om hendes flotte fødselsdagsgave. (Foto Gudmor og klubpræsident). Aftenens gæst, Jeanne, som er pastor emeritus fortalte spændende over emnet Kvinder i præstegerningen. Hun fortalte bl.a. om de udfordringer der er i præste kredse, hvor en del mandlige præster (8%) stadig ikke accepterer kvindelige præster i faget. De finder det ikke i overensstemmelse med kirkens historie.
September
Det årlige Loppemarked
Tak til Tombola sponsorer, tak til Loppe giverne og ikke mindst tak til alle vore trofaste kunder.

D. 25. september
Overdragelse af præsidentembedet
Jane Søegaard Grumstrup takkede af og overrakte præsidentkæden til Marianne Larsen med ønske om alt godt for klubben.
September
Verdens Bedste Morgen
Fredag morgen den 7. sept. kl. 07 – 09 uddelte Soroptimisterne i Kerteminde Verdens Bedste Nyheders avis. Vi var ved Langeskov station samt Langegade i Kerteminde. (Foto Sorop).
Septembers klubmøde. Ligestilling

Sine Bach Rüttel, Danmarks Bedste Banjospiller – var aftenens foredragsholder. Hun fortalte om sin opvækst og hvilken betydning, den har haft for hendes livsholdninger.
Se på mennesker ikke køn – Sig fra, kend dine grænser, var blot nogle af hendes holdninger. Foredraget blev krydret, med selvkomponerede sange og banjospil.
Oktober
Klubmøde, på Fynsværket
Michael Hindsgaul og kollega, fortalte om Fyndværkets historie, og drift. Derefter en rundvisning, hvor vi i kontrolrummet så, hvorledes vores skrald bliver blandet, og derefter omsat til varme. Vi forsatte gennem kul, halm og flis områderne, og stoppede ved den 238m. høje skorsten.
November
Glædelig Jul

Ved julemødet d. 27 november, fokuserede Annette på præsten Anni Albæk som påpeger, at adventstiden handler om at tælle ned, og forberede sig på julen.
Et eftertænksomt indlæg, til den kommende tid, hvor julen står for døren.