klubaktiviteter 2022

Januar klubmøde Februar klubmøde
KLUBMØDE OG MEDLEMSOPTAGELSE
Grundet Corona var der medlemsoptagelse kl. 18 i privat hjem.
Kirsten Lund bød velkommen til dette specielle møde, hvor vi havde den glæde at optage Vivi Knudsen og Jane Søgaard Grumstrup, som nye medlemmer i Kerteminde Soroptimistklub.Kl. 20 bød Kirsten Lund velkommen til zoom møde, vi var 22 deltagere .
Først et hjerteligt velkommen til Vivi og Jane, det glæder os til I er blevet en del af klubben.
Dagsorden blev gennemført.
Trods et godt klubmøde, håber vi alle det er sidste gang vi skal mødes på Zoom.
BESØG PÅ UCL
Februar klubmødet var et besøg på UCL.
Susanne Nielsen som er ansat på UCL viste os rundt på skolen, fortalte om skolen og om hvordan de arbejder med den grønne omstilling henimod at opfylde verdensmålene.
De gør meget ud af den sociale bæredygtigt, alle skal have en uddannelse og der sættes fokus på sårbare studerende.
Marts Klubmøde April Klubmøde
Besøg af Belle Vista
Ellen Hansen og Anette Levin fortalte om hvordan de i foråret 2020 da landet blev lukket ned købte et kolonihavehus, rev det gamle hus ned og ordnede haven. De havde ingen penge, men lagde selv kr. 70.000,- ud, købte et nyt hus til kr. 50.000, som blev rejst med hjælp, udelukkende fra frivillige. De solgte aktie for kr. 12.000 i Langegade Bageri, og søgte legater og § 18 midler ialt for kr. 100.000, og det er det projektet har kostet.
Bella Vista er et fristed, med få aktiviteter i skema., Tirsdag er der sang, kor og spil, Torsdag er der rådgivning , både hvis man har behov for en snak eller hvis man har brug for hjælp til et eller andet, Onsdag formiddag er der bevægelse- mainfulnes og Qigon, der kommer også nogen der gerne vil lære at strikke og hækle. Nyt projekt er 3-m, musik, motion og mad.
Der kommer ca 25 personer gennem Bella Vista om ugen, der er ingen registrering og det er gratis at komme og deltage.Driften af huset kost pr. år kr. 6.970,-. Meget interessant indlæg.Vi takkede for et fint indlæg med et sponsorat på kr. 3.000
FN`S VERDENSMÅL NR. 12, ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Bo Hvidkær tog imod på Kertemindes genbrugsplads, fortalte meget inspirerende om Kerteminde kommunes indsamling af affald ( vi skal til efteråret have yderligere en spand til plastic og mælkekartoner m.v. desuden får vi en rød kasse til farligt affald).
Han fortalte også indgående om genanvendelsen af affaldet.
Vi var ude at se hvor de håndtere farligt affald og de forskellige containere, til sidst fortalte han om håndteringen af haveaffald og at slutproduktet ukrudtsfri jord kan hentes omkostningsfrit.

Maj
KERTEMINDE REVYEN
Kerteminde revyen havde igen i år, doneret billetter til forpremiere på revyen.
Med en fyldt sal, blev donationen overbragt af Mads Nørby, og videregives til hjerte, lunge og nyresyge børn på OUH.
Præsidenten takkede, og Inge fortalte kort om Soroptimisterne, og sluttede med at overrække Gerdas traditionelle revybitter til Mads.
Revyen var forrygende, vi var godt underholdt, virkelig et besøg værd.