klubaktiviteter 2022

Januar klubmøde Februar klubmøde
KLUBMØDE OG MEDLEMSOPTAGELSE
Grundet Corona var der medlemsoptagelse kl. 18 i privat hjem.
Kirsten Lund bød velkommen til dette specielle møde, hvor vi havde den glæde at optage Vivi Knudsen og Jane Søgaard Grumstrup, som nye medlemmer i Kerteminde Soroptimistklub.Kl. 20 bød Kirsten Lund velkommen til zoom møde, vi var 22 deltagere .
Først et hjerteligt velkommen til Vivi og Jane, det glæder os til I er blevet en del af klubben.
Dagsorden blev gennemført.
Trods et godt klubmøde, håber vi alle det er sidste gang vi skal mødes på Zoom.
BESØG PÅ UCL
Februar klubmødet var et besøg på UCL.
Susanne Nielsen som er ansat på UCL viste os rundt på skolen, fortalte om skolen og om hvordan de arbejder med den grønne omstilling henimod at opfylde verdensmålene.
De gør meget ud af den sociale bæredygtigt, alle skal have en uddannelse og der sættes fokus på sårbare studerende.
Marts Klubmøde April Klubmøde
Besøg af Belle Vista
Ellen Hansen og Anette Levin fortalte om hvordan de i foråret 2020 da landet blev lukket ned købte et kolonihavehus, rev det gamle hus ned og ordnede haven. De havde ingen penge, men lagde selv kr. 70.000,- ud, købte et nyt hus til kr. 50.000, som blev rejst med hjælp, udelukkende fra frivillige. De solgte aktie for kr. 12.000 i Langegade Bageri, og søgte legater og § 18 midler ialt for kr. 100.000, og det er det projektet har kostet.
Bella Vista er et fristed, med få aktiviteter i skema., Tirsdag er der sang, kor og spil, Torsdag er der rådgivning , både hvis man har behov for en snak eller hvis man har brug for hjælp til et eller andet, Onsdag formiddag er der bevægelse- mainfulnes og Qigon, der kommer også nogen der gerne vil lære at strikke og hækle. Nyt projekt er 3-m, musik, motion og mad.
Der kommer ca 25 personer gennem Bella Vista om ugen, der er ingen registrering og det er gratis at komme og deltage.Driften af huset kost pr. år kr. 6.970,-. Meget interessant indlæg.Vi takkede for et fint indlæg med et sponsorat på kr. 3.000
FN`S VERDENSMÅL NR. 12, ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Bo Hvidkær tog imod på Kertemindes genbrugsplads, fortalte meget inspirerende om Kerteminde kommunes indsamling af affald ( vi skal til efteråret have yderligere en spand til plastic og mælkekartoner m.v. desuden får vi en rød kasse til farligt affald).
Han fortalte også indgående om genanvendelsen af affaldet.
Vi var ude at se hvor de håndtere farligt affald og de forskellige containere, til sidst fortalte han om håndteringen af haveaffald og at slutproduktet ukrudtsfri jord kan hentes omkostningsfrit.

Maj Maj Klubmøde
KERTEMINDE REVYEN
Kerteminde revyen havde igen i år, doneret billetter til forpremiere på revyen.
Med en fyldt sal, blev donationen overbragt af Mads Nørby, og videregives til hjerte, lunge og nyresyge børn på OUH.
Præsidenten takkede, og Inge fortalte kort om Soroptimisterne, og sluttede med at overrække Gerdas traditionelle revybitter til Mads.
Revyen var forrygende, vi var godt underholdt, virkelig et besøg værd.
VERDENSMÅL 14 OG 15

Vi startede aftenen med spisning på “Hindsholm Cafe’ og Gårdbutik”.
Grethe bød velkommen til foredragsholder Helle Klüver.

Helle fortalte om den spændende natur og historie,  på og omkring Hindsholm.

Juni Klubmøde August
SOMMERUDFLUGT TIL ULRIKSHOLM SLOT

Helle Lundgaard bød velkommen på slotspladsen, Annette Refstrup fortalte om hvordan haven drives under mottoet krudt eller ukrudt. Vi gik efterfølgende en tur i haven/parken og så på urtehave, udsigt og ukrudt.
Herefter blev vi samlet i kavalerbygningen hvor Kirsten SK fortalte om Ulrikholms historie, derefter tog Helle over og gennemgik materialer som er anvendt til ombygningen af hovedhuset.
Hun fortalte hvor materialerne var lavet og hvordan hun havde fået ideerne til at få det lavet, hele tiden med hensyntagen til at ejendommen er fredet.

MOVING THE WORLD TO END HUNGER

“Verdens mindste cykelløb med verdens største ambition”
Med den kommende unionspræsident, Ida Gormsen i spidsen cyklede en flok Soroptimister i uge 33 en tur gennem Danmark.
Turen startede i Skagen den 13. og sluttde i FN-byen fredag den 19. august.
Ruten var fastlagt i samarbejde med 24 Soroptimistklubber rundt i landet, men kun de sejeste tager hele strækket på 1.200 km.
Da caravanen torsdag den 18. august cykler ind i Kerteminde blev de blive mødt og fulgt af en flok raske Kerteminde piger, som tog cyklen med rundt til Great Northern, der bød på en forfriskning på terrassen, og derfra videre – ad nogle af Kertemindes skønne stier til havnen, hvor SuperBrugsen stod klar med sandwich og drikkelse til gruppen.

August September
FØDSELSDAGSMØDE, BESØG I TRUNTEHUSET
Vi mødtes  i Truntehuset, som er et lille kunstnerfællesskab i Kerteminde.
Her blev vi budt på et glas, og der blev budt velkommen af Anne Muff som fortalte lidt om fællesskabet og de kunstnere der i øjeblikket er tilknyttet.
Der var mange spændende ting både ude og inde, og vi fik nogle gode snakke med kunstnerne, et fint arrangement.
VERDENS BEDSTE NYHEDER
Igen i år, var der pakket 500 poser med Verdens Bedste Nyheder og chokolade.
Verdens Bedste Nyheder, fortæller om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
De morgenfriske Soroptimister Ulla og Lene stod ved Langegades Bageri, Kirsten og Henrik Madsen, konservativ byrådspolitiker på Langeskov station hvor poserne blev uddelt.