Donationer

2023

Kr.         923,00  Stop vold mod kvinder og piger (Trafficing)
Kr.      7.312,00  LINK
Kr.         200,00  Kernegiverbidrag
Kr.      3.000,00  Bella Vista
Kr.      1.362,50  Stop vold mod kvinder og piger (Trafficing)
Kr.      6.000,00  Moving the world, Stop Sult Fonden
Kr.      6.000,00  Julehjælp, Ukrainsk familie
Kr.      2.500,00  Frejas Have,
Kr.    12.500,00  Reden Ung
Kr.      2.351,00  Onsdagsklubben
Kr.     1. 210,00  Strik OUH
Kr.    12.500,00  Julemærkehjemmet
Kr.         400,00  Fjordlys venner

         Donationer år 2023, kr. 56.259,00

 

2022

Kr.   2.000,00  Hjælp Ukraine, Unionsprojektet
Kr.      400,00  Fjordlys Venner
Kr.   2.000,00  Børns Vilkår, Børnetelefonen
Kr.   3.000,00  Bella Vista, Kerteminde
Kr. 11.000,00  Tryllebjerget OUH
Kr.      300,00  Hospice Fyn, Støtteforening
Kr.   1.458,00  Trafficking
Kr.      200,00  Kernegiverbidrag
Kr.   5.000,00  Reden Ung
Kr.   6.000,00  Moving the world, Stop Sult Fonden
Kr. 25.000,00  Hjælp Ukraine, Unionsprojekt
Kr.    1103,00   Moseskurve, svøb og huer til OUH
Kr.  12000,00  Tryllebjerget OUH, Mens vi venter
Kr.    6000,00  Julehjælp Ukraine
Kr.      400,00  Fjordlys Venner
Kr.    4748,96  Onsdagsklubben
Kr.    2220,00  FBHF, Foreningen for Børn Med Handicap
Kr.    8000,00  Julemærkehjemmet

Donationer år 2022, kr. 90.829,96

 

2021

Kr.      2.039,50   Strikkeprojekt OUH
Kr.         200,00   Kernegiver bidrag
Kr.      2.000,00   Søstre mod vold og kontrol
Kr.         300,00   Hospice Fyn
Kr.      2.500,00   KFUM Langeskov
Kr.    12.000,00   Børneafdelingen på OUH
Kr.      3.000,00   Tryllebjerget OUH
Kr.         855,00    LINK
Kr.      1.314,00    Stop vold mod kvinder og piger (Trafficing)
Kr.      4.000,00    Moving the world to end hunger
Kr.      5.000,00    Søstre mod vold og kontrol
Kr.      1.340,00    Onsdagsklubben
Kr.      1.345,00    Stop vold mod kvinder og piger (Trafficing)
Kr.         579,96    Onsdagsklubben
Kr.      5.000,00    Børnetelefonen
Kr.         400,00    Fjordlys Venner
Donationer år 2021, kr. 41.873,46

 

2020

Kr.       3.293,00   Trafficking
Kr.       3.500,00   Moving the world
Kr.       2.000,00   Grevinde Danner
Kr.          400,00   Fjordlys Venner
Kr.       1.000,00   Mødrehjælpen, hjælp til indkøb af garn til nissehuer
Kr.       1.000,00   Jubilæum, SI Nyborg
Kr.          300,00   Hospice støtteforening (årlig støtte)
Kr.          200,00   Kernegiverbidrag SI
Donationer år 2020, kr. 11.693

2019

Kr.   10.000,00   Reden Odense til Sundhedsklinikken
Kr.      6.665,00   Sparegrisen v Bageren – til Trafficking
Kr.         300,00   Hospice Odense
Kr.      2.907,00   Onsdagsklubben
Kr.      5.000,00   Link – tur til Egeskov Slot (Revyen 19)
Kr.      2.000,00   Danmarksindsamlingen
Kr.      6.000,00   Julemærkehjemmet. Skælskør
Kr.    10.000,00   FBHF (Børn med handikap)
Kr.      2.000,00   Spejderne Ullerslev (Loppemarkedet)
Kr.       3.110,00   Mowing the world
Kr.    10.000,00    Børns vilkår, Telefonlinjen (Loppemarkedet)
Kr.      9.209,00    FGU Marslev, Temadage for piger (Wiinblad tur)
Kr.         800,00    Link, Lektiehjælp til to Sormaliske piger
Kr.      2.000,00   Julemærkehjemmet (overskud fra Jule-auktion)
Kr.         500,00    Studietur, elev Ullerslev Centralskole

Donationer år 2019, kr. 80.476

2018

Kr.       300,00   Hospice Fyn, støtteforening
Kr.  15.000,00   Børns vilkår – telefonlinjen via Kjerteminde Revyen
Kr.    8.000,00   Pigegruppe på Produktionsskolen via cirkusrevyturen
Kr.       676,00   Unionsprojekt nr. 6 Stop Kvindehandel/Trafficking -via Sparegrisen v Langegades Bageri
Kr.  10.000,00   LINK Kerteminde – mødre/børn udflugt Fynske Landsby via Art Week
Kr.    3.000,00   LINK, Kerteminde – to pigers musikskole via Projektgrp.
Kr.  10.000,00   FBHF (Fore. f. børn m handicap og familie) Moesgaard tur 4/tkr og Loppem 6/tkr.
Kr.    6.000,00   Julemærkehjem, Roskilde – andel fra Årets Loppemarked.
Kr.    3.000,00   Moving the World
Kr.    3.000,00   Onsdagsklubben (Ældreklub) November måned til underholdning, kaffe, kage etc.
Kr.    2.000,00   KFUM spejderne Langeskov – via hjælp til Loppemarkedet
Kr.    1.000,00   Fionia Task Force – via parkeringshjælp til Loppemarkedet
kr.    3.000,00   OUH Børnehospital – sæbebobler.
Advocacy:    Solgte AIDS sløjfer mm for AIDS Fondet.

I alt år 2018 kr. 64.976