Bestyrelsen

SI Kertemindes bestyrelse 2023

Klubpræsident: Annette Refstrup
Vicepræsident: Marianne Lorentsen (samt Extension)
Sekretær: Ulla Hedegaard Sørensen
Kasserer: Birte Høg Petersen
Best. medl.: Kirsten S. Kristensen (korresp. sekretær)
Best. medl.: Inge Jantzen
Best. suppl.: Anni H laursen
Alle ovennævnte m stemmeret.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer:
Klubmester:
Anni Lehman
DU repræs.: Annette Refstrup
DU repræs.: Lisbeth Bornhøft
KPD: Inge Jantzen
KAPD: Gerda Lindholm
Extension: Else Lund / Grete Rasmussen / Marianne Lorentsen

Desuden:
DU suppl.:
Elin Pedersen
DU suppl.: Marianne Larsen
Revisorer: Helen Rasmussen / Revisor suppl. Lene Trier
PR-Udvalg: Birte Høg Petersen / Gerda Lindholm
Loppemarkedsansvarlige: Vivi Knudsen / Lisbeth Bornhøft/ Grete Rasmussen/ Jette Kofod Andersen/ Ulla Hedegaard Sørensen/ Lene Trier/ Charlotte Bjørn Larsen/ Anni H. Laursen
Webmaster: Anni H. Laursen
Facebook: Kirsten S. Kristensen / Marianne Lorentsen
Projektgruppe:  Gerda Lindholm / Anna Larsen / Inge Jantzen / Birthe Rasmussen