Bestyrelsen

Bestyrelsen 2021-2022
SI Kertemindes bestyrelse oktober 2021 – oktober 2022

Klubpræsident Kirsten Kjær Lund
Vicepræsident: Marianne Lorentsen (samt Extension)
Sekretær: Ulla Hedegaard Sørensen
Kasserer: Birte Høg Petersen
Best. medl.: Kirsten S. Kristensen (korresp. sekretær)
Best. medl.: Inge Jantzen
Best. suppl.: Anette Refstrup
Alle ovennævnte m stemmeret.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer:
Klubmester: Anni Lehman
DU repræs.: Kirsten Kjær lund
DU repræs.: Lisbeth Bornhøft
KPD: Inge Jantzen
KAPD: Gerda Lindholm
Extension: Anni H. Laursen / Grete Rasmussen / Marianne Lorentsen

Desuden:
DU suppl. Elin Pedersen
DU suppl. Marianne Larsen
Revisorer: Helen Rasmussen / Lene Trier
Loppemarkedsansvarlige: Anette Christophsen / Anni H. Laursen / Elin Pedersen / Lene Trier
Webmaster: Anni H. Laursen
Projektgruppe: Aase Aagaard. / Gerda Lindholm. / Anna Larsen