Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020-2021
SI Kertemindes bestyrelse oktober 2020 – oktober 2021:

Klubpræsident og DU repræ. Kirsten Kjær Lund
Vicepræsident: Linda Bæk Caspersen (samt Extension)
Sekretær: Ulla Hedegaard Sørensen
Kasserer: Birte Høg Petersen
Best. medl.: Annette Refstrup (korresp. sekretær)
Best. medl.: Inge Jantzen
Alle ovennævnte m stemmeret.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer:
Best. suppl.: Kirsten S. Kristensen
Klubmester: Anni Lehman
DU repræs.: Kirsten Kjær Lund
DU repræs.: Lisbeth Bornhøft
KPD: Inge Jantzen
KAPD: Gerda Lindholm
Extension: Anni H. Laursen / Grete Rasmussen / Linda Bæk Caspersen

Desuden:
DU suppl. Elin Pedersen
DU suppl. Marianne Larsen
Revisorer: Helen Rasmussen / Lene Trier
Loppemarkedsansvarlige: Anette Christophsen / Anni H. Laursen / Elin Pedersen / Lene Trier
Webmaster: Anni H. Laursen
Projektgruppe: Aase Aa. / Gerda L.