Bestyrelsen

SI Kertemindes bestyrelse 2024

Klubpræsident: Annette Refstrup
Vicepræsident: Jette Kofod Andersen (samt Extension)
Sekretær: Ulla Hedegaard Sørensen
Kasserer: Birte Høg Petersen
Best. medl.: Lisbeth Bornhøft (korresp. sekretær)
Best. medl.: Inge Jantzen
Best. suppl.: Elin Pedersen
Alle ovennævnte m stemmeret.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer:
Klubmester:
Anni Lehman
DU repræs.: Annette Refstrup
DU repræs.: Kirsten Sandholm Kristensen
KPD: Inge Jantzen
KAPD: Kirsten Kjær Lund
Extension: Else Lund / Marianne Lorentsen/ Jette Kofod Andersen

Desuden:
DU suppl.:
Anna Larsen
DU suppl.: Ulla H. Sørensen
Revisorer: Helen Rasmussen / Revisor suppl. Lene Trier
PR-Udvalg: Birte Høg Petersen
Loppemarkedsansvarlige: Vivi Knudsen / Lisbeth Bornhøft/ Grete Rasmussen/ Jette Kofod Andersen/ Ulla Hedegaard Sørensen/ Lene Trier/ Charlotte Bjørn Larsen/ Anni H. Laursen
Oranger dage-udvalg: Charlotte Bjørn Larsen / Anni H. Laursen
Webmaster: Anni H. Laursen
Facebook: Kirsten S. Kristensen / Marianne Lorentsen
Projektgruppe:  Gerda Lindholm / Anna Larsen /  Birthe Rasmussen