Klubmøde – Julemøde

29/11 - 2022
Kategorier: Nyheder

Annette Refstrup bød velkommen på vegne af juleudvalget, derefter fulgte dejlig julemenu, som endte med risalamande med tilhørende mandelgaver.

Kirsten tændte for sidste gang de traditionelle 4 lys. Der er, efter vedtægterne præsidentskifte og Annette Refstrup tiltræder som ny præsident 1. januar 2023.

Kirsten har i  de sidste 6 år ydet en uvurderlig indsats for Soroptimisterne i Kerteminde  – først som sekretær og efterfølgende som præsident. Vi medlemmer har altid være trygge i Kirstens varetægt, idet der ikke skal herske tvivl om, at Kirsten altid “har haft styr på tingene” – både når det har drejet som om de samarbejder der er med andre grupper og internt i klubben.

TAK til Kirsten for hendes ildhu, for det store arbejde hun har ydet både som sekretær og præsident. Vi glæder os til at byde Kirsten velkommen tilbage i de menige medlemmers række.

Juleudvalget havde været flittige i dagene op til vores møde. De havde fabrikeret forskellige Jule dekorationer, der blev afholdt auktion over.
Overskuddet ved auktionen går til FBHF, en forening for børn og unge med handicap og deres familier.
Der var nok omkring 40 dekorationer, kranse og beplantede skåle, der blev udsolgt og med et fint overskud på kr. 2.220,-.