Klubmøde

Emne: Kort præsentation af medlemmer.
Arr.: Anette C, Karen, Gerda og Anna