Søstre mod vold og kontrol

I Soroptimist Odense har haft vi et projekt sammen med organisationen Søstre mod vold og kontrol. Organisationen har et mål om at bekæmpe negativ fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold mod kvinder ved at uddanne frivillige, der oplyser kvinder i deres nærmiljø om deres rettigheder. Klik på ‘læs mere’/ se bl.a. projektbeskrivelsen.

Organisationen skriver selv på deres hjemmeside:

“I Søstre mod vold og kontrol kæmper vi for alle kvinders ret til at leve et frit, selvstændigt og meningsfuldt liv – og frem for alt et liv uden negativ social kontrol og vold. Vi giver stafetten videre til de kvinder, det hele handler om. Fordi vi har en stærk tro på, at revolutionen skal starte nedefra, og fordi vi tror på, at styrken til at skabe forandringen findes i kvinderne selv.

Vi tror på, at viden og stærke fællesskaber er de vigtigste våben i frihedskampen. Vi arbejder for at få viden om demokrati, rettigheder, ligestilling og seksualitet til at leve og vokse blandt kvinder, der oplever negativ social kontrol og vold. Og vi arbejder for at give kvinderne styrken til at omsætte denne viden til ufravigelige krav om personlig frihed. Friheden til at vælge sin egen vej i livet. Friheden til at vælge sin egen påklædning, uddannelse, job, religion, partner og seksualitet. Fordi menneskerettigheder gælder for alle.

I Søstre mod vold og kontrol bliver ”jeg” til ”os”. Søstersolidariteten er vores stærkeste kort, og vi dyrker og plejer de stærke fællesskaber. Fællesskaber der rækker ud, giver mod, støtter og styrker, når man skal finde en ny vej i livet. Og fællesskaber der fremfor alt fungerer på tværs af etnicitet, alder, seksualitet, kultur og sociale skel. Fordi vi tror på, at det er umuligt at integrere, hvis vi isolerer. Og fordi vi tror på, at integrationen sker begge veje – vi kan lære noget af hinanden.”

Projektbeskrivelse-søstre mod vold og kontrol_18.01.2022