2022

Kr. 10.000 Donation til Søstre mod vold og kontrol.
Kr. 10.000 Donation til Red Barnets pigelejr. Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med Odense Blomsterfestival. På billedet ses SIO’s præsident, Eva Holdensen, og repræsentant for Red Barnet, Odense, Kristine Lund, ved overrækkelsen.
Kr. 5.000 Donation til foreningen Danseakademi City Ballet i Odense, der afholder ”XV International Young Dance Festival”. For 60 internationale dansere fra forskellige dele af verden og 90 dansker, primært piger.
Kr. 10.000 Donation til Læger Uden Grænser (MSF) overrakt til Dorte Møller Hansen.
Kr. 10.000 Donation til unionens Grønlandsprojekt Paraplyprojektet skal støtte projekter og fortalervirksomhed, der har til formål at skabe varige forbedringer for kvinder og piger i Grønland.