Velkommen til SI Odense

Velkommen

Odenseklubben blev chartret d. 3. November 1937 af Rigmor von Magnus fra København, som også var gudmor for klubben.
1. Præsident: Grevinde Edele Ahlefeldt-Laurvig, indehaver af kjoleatelier.

I dag er klubben en aktiv og levedygtig klub med:

Mødedag: 2. onsdag i måneden
Mødested: Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Medlemstal: 34

Du er altid velkommen til at kontakte en lokal klub for en aftale om at deltage som gæst til et eller flere af møderne, men man skal inviteres til medlemskab af to af klubbens medlemmer.

Framelding (Generelt)

Husk framelding senest søndag før mødet til  Marianne Truelsen: soroptimist.odense@gmail.com

Gæster og e-medlemmer skal  tilmelde sig senest søndag før mødet til Marianne Truelsen soroptimist.odense@gmail.com

Betaling af mad til møder:
Mobile pay (SI): 37487 eller ved overførsel til klub-kontoen:
1551 – 000 7188 056 forud for mødet.
Husk at skrive navn samt mødedato på indbetalingen

3 min.

Er du forhindret i at deltage i møder, hvor du skal holde “3 min.”, skal du selv kontakte den næste på listen. Husk info til præsident  / sekretær.

Bestyrelsen 2021-2022

Eva Holdensen (Præsident)

Trine Elmkær (Vicepræsident/Extension)

Marianne Truelsen (Klubmester)

Kirsten Bager (Protokolførende sekretær)

Anna Vibeke Lindø (Korresponderende sekretær)

Janne Lindhardt (Kasserer)

Lisbeth Rosenbek Minet (KPD)

 

HVEM ER SOROPTIMISTERNE

En global stemme for kvinder
Som NGO og med rådgivende status i FN  arbejder vi for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

– En organisation for kvinder i erhverv
– Del af en international og dermed verdensomspændende organisation
– Med fælles mål og værdier
– Med høringsret i FN

Det giver medlemmerne: 

– Internationale venskaber og samarbejde
– Nationalt og internationalt netværk
– Engagement i samfundsforhold
– Viden og indsigt
– Lærerige oplevelser

Klubmøder

Aktiviteter

PROJEKTER

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.