Advocacy

Soroptimister er fortalere for sager vedrørende kvinder og piger på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Omkring 31.500 soroptimister i 48 lande engagerer sig hvert år i Soroptimist International Europe’s projekter for at forbedre kvinders adgang til uddannelse, muligheder for økonomisk uafhængighed, for at øge bevidstheden om vold mod kvinder, for at forlange høj kvalitet i sundhedspleje for kvinder og piger, samt et bæredygtigt miljø.

Det fortalerarbejde (advocacy work), der udføres på internationalt plan, omfatter lobbyvirksomhed for ratificering og implementering af traktater, der vedrører kvinder, og krav om, at prioriterede spørgsmål for kvinder får deres retmæssige plads på dagsordenen for bæredygtig udvikling.