Soroptimistemblemet

“Soroptimist” kommer fra det latinske “Sorores ad optima”: dvs. søstre, der vil det bedste.

I 2022 besluttede bestyrelsen for Soroptimist International (SI) at revidere og opdatere organisationens emblem. Denne ændring opstod af nødvendigheden af at have et konsistent, genkendeligt og indflydelsesrigt brand på globalt plan. Det tidligere emblem havde vist inkonsistens i brugen og afspejlede ikke tilstrækkeligt SI’s værdier om lighed, mangfoldighed og inklusion.

Det nye billede skulle sikre:

  • Konsistens og enhed.
  • Genkendelse og global indflydelse.
  • Fokus på SI’s mission.
  • Kvalitet og integritet af billedet.
  • Inklusion og mangfoldighed.

Et design blev udviklet baseret på disse principper og inkorporerede karakteristiske elementer som en mangfoldig kvindefigur, laurbær- og egetræsblade, solstråler og løftede arme. Desuden blev typografien opdateret og der blev defineret primære og sekundære farvepaletter.

Udvælgelsesprocessen inkluderede et udbud, hvor fire virksomheder deltog og blev evalueret af SI’s Kommunikationsudvalg. Endelig blev en virksomhed valgt, som præsenterede tre emblemkoncepter, hvoraf det nuværende design blev valgt.

Det nye emblem søger at repræsentere en kvindefigur uden farve eller religion, dedikeret til at forbedre livet for kvinder og piger over hele verden og symboliserer dermed SI’s værdier i deres andet århundrede af eksistens.

Vores tidligere emblem

Emblets symbolik: en kvinde med opstrakte arme: Frihed – Åbenhed – Klar til at modtage nye udfordringer

Soroptimist-emblemet stammer fra 1928, hvor den amerikanske federation blev dannet og forenet med den netop dannede europæiske federation. Emblemet er tegnet af Anita Houtz Thompson, som meget passende var medlem af verdens første soroptimistklub, Oakland i Californien.

Centralfiguren er en kvindeskikkelse, der står urokkelig og uforfærdet med den gryende dags stråler som en glorie.

Baggrund: Solens stråler – Varme – Livsglæde
Højre side: Egeløv – Styrke
Venstre side: Laurbærblade – Hæder
For oven og for neden: Bånd med Soroptimist International
Farver: sort