Hvem er Vi

Soroptimisterne er kvinder i erhverv og erhvervslivet, som arbejder sammen på lokalt, nationalt og internationalt plan for at uddanne, styrke og aktivere kvinder og piger med det formål at forbedre deres liv. Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.

Soroptimister har behandlet kvindespørgsmål i deres lokalsamfund og udenfor, siden Soroptimist International blev grundlagt i 1921. I dag er vi et stærkt internationalt netværk af omkring 70.000 kvinder, som er magtfulde og effektive fortalere for kvinders og pigers rettigheder.

Vision
Kvinder og piger vil opnå deres individuelle og kollektive potentiale, realisere ambitioner og have en lige stemme i at skabe stærke, fredelige fællesskaber verden over.

Mission
Soroptimister forvandler kvinders og pigers liv og status gennem uddannelse, empowerment og muliggørende muligheder.

Principper
Soroptimists principper er at stræbe efter:
• Fremme af kvinders status
• Høje etiske standarder
• Menneskerettigheder for alle
• Retfærdighed, udvikling og fred gennem fremme af international forståelse og god vilje

En global stemme for kvinder
Soroptimist International har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1 status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY, det er den højeste kvalifikation der tildeles en NGO.
Det indebærer konsultativ status og automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner.
Vi har repræsentanter på FN’s kontorer i New York, Geneve, Paris, Wien, Nairobi, Bangkok og Rom.

Vi arbejder for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.