E-MEDLEM

eMedlemskab i Soroptimist International Danmark (SI DK) giver adgang til et verdensomspændende netværk af kvinder, der arbejder sammen på lokalt, nationalt og internationalt plan for at uddanne, styrke og sætte kvinder og piger i stand til at forbedre deres liv og rettigheder.

  • Der er 1.350 medlemmer i Danmark fordelt i 53 klubber og 72.000 medlemmer på verdensplan i 121 lande.
  • Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.
  • Soroptimist International er en serviceorganisation og har som Non-Governmental Organization (NGO) kategori 1 status i FN med en anerkendt General Kategori, det er den højeste kvalifikation der tildeles en NGO.
  • Alene i Europa er der i perioden 2018/2019 indsamlet 7,6 mio EURO og udført 5000 projekter med fokus på uddannelse, styrkelse af kvinders og pigers gennemslagskraft, vold mod kvinder, sundhed og fødevaresikkerhed, og bæredygtighed

Som eMedlem har du mulighed for at blive inviteret til at

  • deltage i interessante foredrag arrangeret af den enkelte klub
  • deltage i lokale, nationale og internationale events
  • støtte klubprojekter på lokalt, nationalt eller internationalt plan
  • deltage i Webinarer med aktuelle emner og med højt kvalificerede oplægsholdere
  • modtage tilbud om Mentorskab

Som eMEDLEM bliver du automatisk medlem af en Facebookgruppe.

Her har du mulighed for at møde og udveksle ideer og synspunkter med andre eMedlemmer.

SI DK har etableret eMEDLEMSKAB som et pilotprojekt, hvor medlemskab er gratis det 1. år. I forbindelse med evalueringen i 2022 tages der stilling til evt. fortsættelse af projektet og/eller kontingentbetaling.

Du er meget velkommen til at kontakte e-medlemsgruppen.

Kilde: https://www.soroptimist-danmark.dk/bliv-emedlem/