Velkommen til SI Bogense-Nordfyn

Velkommen til SI Bogense-Nordfyn

Du er velkommen til at  kontakte os eller besøge os på et klubmøde –  mød vore 36 medlemmer/hør om vore aktiviteter  – kontakt gerne præsident Line Loklindt, mail line@loklindts.dk

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for kvinder og pigers rettigheder.
I Danmark er vi ca. 1354 medlemmer
SI Bogense-Nordfyn chartredes den 17.3.1990
I 1990 var vi 34 medlemmer. I 2024 er vi 36 medlemmer. Vi kommer fra hele Nordfyn.
Soroptimister er udsprunget af latin: Sorores ad optimum = Søstre, der vil det bedste.

Vi er en NGO og arbejder på frivillig basis, således at al overskud går til kvinder og børn
– lokalt, nationalt eller internationalt.

Under indsatsområdet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger” står Soroptimist International Danmark sammen med andre soroptimistunioner og -klubber i Europa for at skaffe hjælp til alle de kvinder og piger, der flygter fra konflikten og volden i Ukraine.Forretningsudvalget igangsatte en indsamling fredag den 4. marts 2022, og der er efter den første uge afsendt 50.000 kr. til SI Stefan Voda i Moldova og 50.000 kr. til SI Rumænien. I den kommende uge forventer vi at kunne afsende min. 50.000 kr. til SI Lviv via ST Warsawa.Indsamlede midler sendes ubeskåret til de projekter, som klubber/unioner i Soroptimist International Europe allerede har igangsat eller vil igangsætte i grænseområderne op til Ukraine. På den måde kan vi hjælpe direkte og uden mellemled og administrationsomkostninger.

STOP OMSKÆRING AF PIGER –
SI Bogense Nordfyn har i 2023 deltaget i et projekt sammen med 3 andre SI klubber: Nyborg, Vejle og Fredericia.
Projektet foregår i Kenya og er et partnerskabsprojekt med Orchid Danmark.
Projektet har til formål at styrke, træne og uddanne unge i at påvirke politikere og lokalsamfundet mhb. at stoppe omskæring.De 4 klubber har støttet med i alt 50.000 kr.

Hvert år gennemgår mere end 4,1 millioner piger FGM/C (Female Genitial Mutilation eller på dansk: kvindelig omskæring)
De fleste piger omskæres når de er mellem 12-18 år. Der er dog en tendens til et lavere aldersgennemsnit på 7-12 år.

FGC er en dybt rodfæstet social norm, der holdes på plads af et helt samfund. Forældre får deres døtre omskåret, fordi de mener, at det er det rigtige at gøre for at sikre deres fremtid og giftermål, og fordi det er en forventning fra samfundet. Det er svært for den enkelte familie at bryde med denne tradition alene, da de kan risikere, at deres døtre bliver udstødt.
Det er internationalt anerkendt som en krænkelse af menneskerettighederne.


Læs mere: http://www.orchidproject.dk/

Læs mere/andet om projektet under menulinjen Projekter
……………
Den 11.9. har vi doneret kr. 25.000 til Danner.
Her overrækker soroptimist Line Loklindt beløbet til direktør for Danner Stiftelsen, Mette Marie Yde.

…………
Soroptimister og skoleelever fra Ebberup cyklede penge ind til MTW på hjul,
Moving the World (MTW) på hjul er et Stop Sult projekt, som Soroptimist International Danmark afvikler i samarbejde med FN – Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND. Også i 2023 doneres til skolemad i Burkino Faso.

Klubmødet blev holdt på Gl. Avernæs.

Stop Vold mod Kvinder – Vi farver verden orange..
38.000 kvinder i Danmark udsættes hvert år for partnervold
ca. 10 kvinder dræbes hvert år af partner eller expartner
2.000 kvinder tager hvert år på krisecenter
55 % af kvinderne i krisecentrene har været udsat for vold i mere end 3 år
Hver 10. pige under 24 år har været udsat for vold af kæreste eller exkæreste.
 
Den 25. november er FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.
Derfor sætter vi orange sløjfer op rundt om i kommunens byer.
Sløjferne har små ark med logo og udsagn om vold mod kvinder og deres børn.

 

Klubmøder - se mere

p

Klubmøder

På klubmødet juni 2023 (på en dejlig sommeraften ved Klintebjerg Havn)
optog vi to nye soroptimister: Anne Landtved og Pia Hvid Hansen.

På klubmødet jan 2023 optog vi 5 nye soroptimister.
Fra venstre Jytte Kristiansen, Lone Clausen, Mette Hesselholt, Heidi Hemmingsen, Dorte Geisler og præsident Toni Clausen

På klubmødet den 14. marts 2022 hørte vi mere om Orchid projekte,  da
soroptimist Rikke orienterede om Orchid Projektet, som hun og  soroptimist Anette er en del af.

–  på verdensplan risikerer 4.1 million små piger hvert år at blive omskåret – ofte med fatale følger og betydelige lidelser.
Soroptimisterne støtter projektet, og de indsamlede beløb bidrager direkte til kampen mod pigeomskæring.

Mere om vores arbejde

Læs mere om, vores arbejde og om donationer til velgørende formål
https://www.soroptimist-danmark.dk/bogensenordfyn/donationer/#:~:text=KONTAKT-,DONATIONER,-Donationer

Under indsatsområdet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger” står Soroptimist International Danmark sammen med andre soroptimistunioner og -klubber i Europa for at skaffe hjælp til alle de kvinder og piger, der flygter fra konflikten og volden i Ukraine.

læs mere om Soroptimisternes mange projekter til fordel for kvinder og piger på:

Soroptimist International Danmark


……..
Vi arrangerer kunstmessen Eventyrlig Kunst i Bogense
– hvert år den 1. weekend i april

Eventyrlig Kunst plakaten, soroptimist og projektkoordinator for Eventyrlig Kunst, Else Friis, samt avisartikel – med tak for godt arbejde

Kom og deltag i MTW på Hjul
”Verdens mindste cykelløb, med de største ambitioner”
Vi deltager hvert år  i MTW på Hjul og vi donerer de indsamlede beløb  til projektet – i samarbejder med Stop Sult Fonden og FN’s World Food Program(WFP) med det formål er at indsamle penge til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso.
Soroptimister fra alle landets klubber cykler derfor Danmark rundt:
“Danmarks mindste cykelløb med verdens bedste formål/
“Moving-the-World-on-Wheel”.

Andre aktiviteter

Fabiola er vores nuværende fadderbarn. Hun er fra Guatemala, og vi betaler hendes skolegang, skolemad, bøger mv. Fabiola sender os hvert semester et brev med karakterblad og nogle gange et billede af sig selv.

 

Vi indsamler penge:

SI Bogense-Nordfyn deltager hvert år i Rosenfestival i Bogense.
Soroptimisterne fra Bogense-Nordfyn donerer gaver, eller vi kan give et mindre pengebeløb

Vi deltager også hvert år i julemarkedet i Boxen – vi arbejder ulønnet, og al indtjening er doneret til Julemærkehjemmene.
.. og hvert år laver vi Eventyrlig Kunst

 

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.