Velkommen til SI Bogense-Nordfyn

Velkommen til SI Bogense-Nordfyn

Du er velkommen til at  kontakte os eller besøge os på et klubmøde –  mød vore 36 medlemmer/hør om vore aktiviteter  – kontakt gerne præsident Toni Rosenkilde Clausen, tclausen@email.dk

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for kvinder og pigers rettigheder.
I Danmark er vi ca. 1354 medlemmer
SI Bogense-Nordfyn chartredes den 17.3.1990
I 1990 var vi 34 medlemmer. I 2023 er vi 35 medlemmer. Vi kommer fra hele Nordfyn.
Soroptimister er udsprunget af latin: Sorores ad optimum = Søstre, der vil det bedste.

Vi er en NGO og arbejder på frivillig basis, således at al overskud går til kvinder og børn
– lokalt, nationalt eller internationalt.

Under indsatsområdet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger” står Soroptimist International Danmark sammen med andre soroptimistunioner og -klubber i Europa for at skaffe hjælp til alle de kvinder og piger, der flygter fra konflikten og volden i Ukraine.Forretningsudvalget igangsatte en indsamling fredag den 4. marts 2022, og der er efter den første uge afsendt 50.000 kr. til SI Stefan Voda i Moldova og 50.000 kr. til SI Rumænien. I den kommende uge forventer vi at kunne afsende min. 50.000 kr. til SI Lviv via ST Warsawa.Indsamlede midler sendes ubeskåret til de projekter, som klubber/unioner i Soroptimist International Europe allerede har igangsat eller vil igangsætte i grænseområderne op til Ukraine. På den måde kan vi hjælpe direkte og uden mellemled og administrationsomkostninger.

STOP OMSKÆRING AF PIGER I ETIOPIEN – og læs om projektet:

Forside(Orchid Dance)
Flere klubber i REGION 3 har etableret dette nye, spændende projekt

Projektet var for piger i Etiopien, men pga de stadige og åbenbart vedvarende store uroligheder i Etiopien kan Orchid Project DK ikke anbefale/og ikke gennemføre projektet i Etiopien på nuværende tidspunkt.
Vi har fået tilbudt et nyt projekt i Kenya. Såsnart alt er godkendt og der kan udfærdiges en ny projekt beskrivelse vil dette ske og der vil komme nyt aktuelt materiale på vore websider.
(notat tilføjet den 16.4.2023)

Projektet er et partnerskabsprojekt med Orchid Project Danmark.
Foreløbig er det enkelte klubber i region 3 (foreløbig SI Vejle, SI Fredericia, SI Bogense-Nordfyn og SI Nyborg), der gennem det sidste år har haft møder med Orchid Project og med hinanden og har besluttet at starte dette projekt. Flere klubber kan gerne deltage i projektet.
Pigeomskæring – FGC (Female Genital Cutting) er at kategorisere som Vold Mod Piger og Kvinder.
Overordnet:
Projektet skal støtte udviklings- og advocacy-tiltag inden for pigeomskæring og har en varighed på 3 år.
FN har erklæret omskæring af piger for et brud på Menneskerettighederne og på kvinders og børns rettigheder.
Det er en social norm, der ligger til grund for omskæring af piger.
VISION
”En verden fri for omskæring af piger”.
Mål
Via vort partnerskab med Orchid Project Danmark:
– at øge kendskabet til, hvilken indflydelse omskæring har på en piges liv både ved omskæringen og videre i resten af hendes liv.
– at ændre den sociale norm, så det normale og accepterede bliver, at piger IKKE skal være omskårne
– at reducere forekomsten af omskæring af piger med mindst 15% i 38 udvalgte lokalsamfund fordelt på 3 områder i Oromia: Arsi, West Arsi og East Shewa.
læs mere: http://www.orchidproject.dk/
…………….
Den 11.9. har vi doneret kr. 25.000 til Danner.
Her overrækker soroptimist Line Loklindt beløbet til direktør for Danner Stiftelsen, Mette Marie Yde.

…………
Soroptimister og skoleelever fra Ebberup cyklede penge ind til MTW på hjul,
Moving the World (MTW) på hjul er et Stop Sult projekt, som Soroptimist International Danmark afvikler i samarbejde med FN – Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND. Også i 2023 doneres til skolemad i Burkino Faso.

Klubmødet blev holdt på Gl. Avernæs.

Nytårskoncert 2023

Stop Vold mod Kvinder – Vi farver verden orange..
38.000 kvinder i Danmark udsættes hvert år for partnervold
ca. 10 kvinder dræbes hvert år af partner eller expartner
2.000 kvinder tager hvert år på krisecenter
55 % af kvinderne i krisecentrene har været udsat for vold i mere end 3 år
Hver 10. pige under 24 år har været udsat for vold af kæreste eller exkæreste
 
Den 25. november var det FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.
Derfor satte vi orange sløjfer op rundt om i kommunens byer.
Sløjferne har små ark med logo og udsagn om vold mod kvinder og deres børn.

 

Klubmøder - se mere

p

Klubmøder

På klubmødet juni 2023 (på en dejlig sommeraften ved Klintebjerg Havn)
optog vi to nye soroptimister: Anne Landtved og Pia Hvid Hansen.

På klubmødet jan 2023 optog vi 5 nye soroptimister.
Fra venstre Jytte Kristiansen, Lone Clausen, Mette Hesselholt, Heidi Hemmingsen, Dorte Geisler og præsident Toni Clausen

Klubmøde den 14. marts 2022:
Soroptimist Rikke orienterer om Orchid Projektet, som hun og  soroptimist Anette er en del af.
Orchid projektet
er en del af FN´s Verdensmål (nr. 17). Rikke og Anette er – sammen med repræsentanter fra tre andre danske Soroptimist-klubber en del af styregruppen i Orchid Projektet.
Orchid Project er engelsk baseret og har samarbejdspartnere i Senegal, Kenya og Indien. Projektet har som mål at sikre en væsentlig reduktion i antallet af omskæring af piger  –
nærmere bestemt er målet at reducere antallet af omskæring af piger i Etiopien med 15 % i løbet af de næste tre år.
Ifølge beregninger er 200 millioner af verdens kvinder blevet omskåret, da de var små piger.
Og – også på verdensplan risikerer 4.1 million små piger hvert år at blive omskåret – ofte med fatale følger og betydelige lidelser.
Soroptimisterne støtter projektet, og de indsamlede beløb bidrager direkte til kampen mod pigeomskæring.

Mere om vores arbejde

Læs mere om, vores arbejde og om donationer til velgørende formål
https://www.soroptimist-danmark.dk/bogensenordfyn/donationer/#:~:text=KONTAKT-,DONATIONER,-Donationer

Under indsatsområdet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger” står Soroptimist International Danmark sammen med andre soroptimistunioner og -klubber i Europa for at skaffe hjælp til alle de kvinder og piger, der flygter fra konflikten og volden i Ukraine.

læs mere om Soroptimisternes mange projekter til fordel for kvinder og piger på:

Soroptimist International Danmark


……..
Vi arrangerer kunstmessen Eventyrlig Kunst i Bogense
– hvert år den 1. weekend i april

Eventyrlig Kunst plakaten, soroptimist og projektkoordinator for Eventyrlig Kunst, Else Friis, samt avisartikel – med tak for godt arbejde

Kom og deltag i MTW på Hjul
torsdag den 18. august 2022
”Verdens mindste cykelløb, med de største ambitioner”
Vi mødes kl. 9.15 ved Hjadstrup Kirke, afgang 9.25, og cykler samlet til torvet i Otterup, her mødes vi med MTW-Ida og Co.

Vi deltog også  i MTW på Hjul i 2021, hvor vi donerede kr. 10.000 til projektet – i samarbejder med Stop Sult Fonden og FN’s World Food Program(WFP) med det formål er at indsamle penge til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso.
Soroptimister fra alle landets klubber cykler derfor Danmark rundt:
“Danmarks mindste cykelløb med verdens bedste formål/
“Moving-the-World-on-Wheel”.

Andre aktiviteter

Fabiola er vores nuværende fadderbarn. Hun er fra Guatemala, og vi betaler hendes skolegang, skolemad, bøger mv. Fabiola sender os hvert semester et brev med karakterblad og nogle gange et billede af sig selv.

 

Vi indsamler penge:

SI Bogense-Nordfyn deltager hvert år i Rosenfestival i Bogense.
Soroptimisterne fra Bogense-Nordfyn donerer gaver, eller vi kan give et mindre pengebeløb

Vi deltager også hvert år i julemarkedet i Boxen – vi arbejder ulønnet, og al indtjening er doneret til Julemærkehjemmene.
.. og hvert år laver vi Eventyrlig Kunst

 

Klubmøder

Aktiviteter

SI Danmark Nyhedsbrev

Følg os

Ønsker I at få publiceret noget på vores Facebook profil? Kontakt Facebook redaktionen

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.