Bestyrelser

Pr. 1.1.2023 er Anne-Birgitte valgt ind i bestyrelsen af FU i SI Danmark og vil da blive afløst af nyt bestyrelsesmedlem i klubben. Samme dag afløses Karen af ny sekretær. Ved klubmødet den 14.11.sagde præsident Toni tak for godt arbejde