Klubreglement

Klubreglement

 

Soroptimist International Bogense-Nordfyn

Hvorfor soroptimist?
Som medlem af en soroptimistklub får du et netværk af mange for­skellige kvinder i dit nærmiljø – og du får mulighed for at udvide dette netværk både i Danmark, og hvor du kommer hen i verden.

Du møder dette netværk en gang om måneden, hvor du får lejlighed til f.eks. at lytte til interessante foredrag om mange forskellige emner, der kan oplyse om især kvinder og børn overalt i verden. Du får lejlighed til at komme på virksomhedsbesøg og til at arbejde med klubbens projekter og undertiden til bare at være social.

Du får mulighed for at være med i et fællesskab, der åbner sig og forpligter sig til at gøre noget aktivt for, at menneskerettigheder ikke blot er ord på papir men bliver til virkelighed for de kvinder, der i øje­blikket ikke har mulighed for at leve et værdigt liv.

Du forpligter dig til at være aktiv i klubben, og du får mulighed for at føle glæde ved at engagere dig i projekter, der kan medvirke til at forbedre forhold for kvinder og piger.
I fælles­skab kan vi udvikle ideer og opleve, at det nytter.

Ønsker du at blive soroptimist?
Du er meget velkommen til at kontakte os.
Besøg klubbernes hjemmesides og læs mere.

Du kan også gå ind på soroptimist-danmark.dk
eller nedenstående adresse og læse mere om medlemskab:
https://www.soroptimist-danmark.dk/

Information om Bogense-Nordfyns soroptimistklub
Vi er 38 medlemmer – alsidigt sammensat med hensyn til alder og erhverv.
Kontingent kr. 1000,00 betales i september.
Indmeldelsesgebyr kr. 200,00.
Vi mødes mindst 11 gange om året, normalt den 2. mandag i måneden på
Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense.
Der kan også være tale om virksomhedsbesøg, hvor vi spiser forskellige steder.
I januar er der “gruppemøder” – vi inddeles i grupper, og hver gruppe planlægger et klubmøde.
I juli måned holder vi sommerferie.
Det er ofte tilladt at have gæster og ledsager med til møderne.
Afbud skal ske senest fredag kl. 10 før mødet.
Se i månedsbrevet, hvem man melder afbud til. Hvis der ikke er meldt afbud i rette tid, betales fuld kuvertpris.
3 min. går på skift i alfabetisk rækkefølge. Emnet er helt frit, men må ikke kommenteres med mindre der opfordres hertil.
Er man forhindret i at holde 3. min., er man selv ansvarlig for at finde en afløser.

Ved optagelsesceremonien udleveres love, medlemsliste og soroptimistnål mm.
Der holdes en lille tale af ens gudmor, og det nye medlem fortæller lidt om sig selv, og hvorfor hun gerne vil være medlem.
Evt. udmeldelse skal ske skriftligt til præsidenten inden 1. juni.
Soroptima – Danmarksunionens blad udkommer 2 gange årligt.

Vi har små interessegrupper i klubben:
– Litteraturgruppen
– Heksegruppen
– Kulturgruppen
– Gågruppen

Vi har arbejdsgrupper,
der via aktiviteter indsamler penge til donationer, bl .a.:
– Julemarked,
– Rosenfestival
– Kunstmesse

Regler/etik ved klubmøderne:
– der er generel mødepligt
– hilser på alle ved ankomst – ikke nødvendigvis ved afslutning
– mødet begynder kl. 18.30
Fællesspisning til fast pris ved hjemmemøder.

Normal mødeaften indeholder:
– sang
– information fra præsident m.fl.
– 3 min.
– spisning
– emne/foredrag/egoforedrag/gruppearbejde
– sang

Mødet indledes og afsluttes med en sang valgt af det medlem, der holder 3 min.
Ved særlige lejligheder er der lysceremoni – ved disse klubmøder er der som regel ikke gæster med.

Bestyrelsens sammensætning og opgaver
Bestyrelsen for Bogense-Nordfyn klubben er sammensat af:
– præsidenet
– vicepræsident,
– kasserer
– sekretær
– klubmester
– extension
– KPD, bestyrelsesmedlem
– webmaster, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men som ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen.

Den aktuelle bestyrelse og funktionsbeskrivelserne ses på forsiden – under Hvem er vi.
Derudover er der valgt:
– repræsentanter til Danmarksunionen
– KAPD
– 2 extensions ud over bestyrelsesrepræsentanten

Bestyrelsen fastlægger årets klubmøder ved første bestyrelsesmøde for hver bestyrelsesperiode.
Bestyrelsesperioden (soroptimistår) går fra den 1. oktober til den 30. september.
Klubbens medlemmer bliver inddelt i grupper, som på skift planlægger 5-6 af årets klubmøder.
Klubbens medlemmer og bestyrelse betaler selv for deltagelse i diverse arrangementer.
Ved L&R-møder betaler klubben for præsidenten og Danmarkunionens repræsentant.
Øvrige medlemmer betaler selv for deres deltagelse.

Projekter støttet af Bogense-Nordfyns soroptimistklub
Giv en pige ret – internationalt projekt
Børns Vilkår – Nattelefonen
Elev på jordmoderuddannelsen
Unge teenagemøde i Rumænien
STOP Trafficking
Julemærkehjemmet, Skælskør
Mødrehjælpen, Odense
Dannerstiftelsen, København
Reden, Odense
Kræftramte kvinder, Dallund Slot.
Hjælp til enlige, ubemidlede mødre.
Adfærdsvanskelige unge i Søndersø.
Sportsklub/sportstøj/sportstasker til ubemidlede unge i Bogense.
Ramazang, børne- og ungdomsteater, Bogense.
Burkina Faso, skolemad til børn (Walk the World)
(Walk the World).
Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund.
Reden, opholds- og samværssted for prostituerede, Odense.
Familiehuset, Søndersø
Frivillignet, Frivilliggruppen, Nordfyn (under Dansk Flygtningehjælp).
Nordfyns Musikskole, Søndersø
Nordfyns Koncertband, Søndersø.
3 sponsorbørn – skolegang til piger
(2 fra Sri Lanka og 1 fra Guatemala).

Gaveregulativ:

Klubben giver gave til medlemmers runde fødselsdag
fra man fylder 50 år – fra år 75 gives gave hver 5. år.

Klubbens arkiv
opbevares hos vores arkivar.

Klubbens ejendele
opbevares hos det medlem, der er tovholder for egen arbejdsgruppe.

Hvad er Soroptimist International?
Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af kvinder.
Klubberne danner netværk, både i Danmark og internationalt.
Soroptimist International er en upolitisk, international organisation af kvinder i alle aldre.
Soroptimist International arbejder uafhængig af partipolitik og religiøse tilhørsforhold
– og fungerer rundt om i verden som NGO’er (Non Govermental Organisation).
Soroptimist International er verdens største kvindeorganisation med repræsentation i FN
– ikke med stemmeret, men med taleret.
Soroptimist International har som mål at fremme menneskerettigheder
– og især at forbedre kvinders og pigers livsvilkår overalt i verden.

Hvad er soroptimisme?
A Global Voice for Women
Man arbejder i soroptimismens ånd, når man tager følgende i betragtning:
– at engagere sig i samfundsforhold
– arbejde for, at menneskerettigheder bliver respekteret
– at være opmærksom på især kvinders livsvilkår
– at samarbejde med venlighed og fordragelighed.

Man arbejder for soroptimismens målnår man har fokus på følgende:
At inspirere til og skabe muligheder for at ændre og forbedre livsvilkårene for især kvinder og piger ved:
– at arbejde for retfærdighed og ligeværdighed
– at skabe sikre og sunde miljøer
– at give adgang til uddannelse
– at udvikle kvinders kompetencer til gavn for en bæredygtig fremtid.

Soroptimismen er repræsenteret i hele verden
Øverst:
Soroptimist International (SI)
– organisationen er en paraplyorganisation
www.soroptimistinternational.org

dernæst de 4 føderationer:
– The Americas – www. soroptimist.org
– Europa – www.soroptimisteurope.org
– Great Britain & Ireland – www.soroptimist.gbi.org
– South West Pacific – www.siswo.org
og dernæst unionerne
– Danmark, Sverige mv. og så klubberne.

Danmarksunionens Landsprojekter
Danmarksuniones Landsprojekt – Stop Kvindehandel/trafficking
– har til formål at hjælpe unge, udenlandske kvinder her i landet,
der ufrivilligt er blevet ofre for kvindehandel og prostitution og som ikke på anden måde har mulighed for at få støtte.

Hjælpen, der er professionel, ydes gennem institutionen Reden International i København
– se mere på
https://www.soroptimist-danmark.dk

Internationale Projekter
Se Danmarksunionens hjemmeside:
https://www.soroptimist-danmark.dk/