Månedsbrev

Månedsbrev nr. 321

Månedsmøde
mandag den 11. oktober 2021 på Bogense Plast kl. 18.30
Mødet var arrangeret af gruppe 1.
Kvinder og bæredygtighed
Anette Andersen, Birgit Folden, Aase Jeppesen, Ulla Madsen, Anne Marie Olsen, Rikke Andersen.

Fraværende
Bente Dahl Jørgensen, Lisbeth Jensen, Anny Bak, Connie Bang, Hanne Kaalund, Hanne Tindhof, Margrethe Geertsen, Rikke Andersen,

Mødeprocent
78%

Fødselsdage i nov.
Til lykke til
Anny Bak 15. november, Line Loklindt 17. november, Karin Hansen 17. november

Sang
Ingen            

3 minutter
Ingen ved udemøde

Referat
Medejer af Bogense Plast Anja Drewsen fortalte om Bogense Plast og dens grundlægning i 1979 og om det nuværende ejerforhold. Bogense Plast er specialiseret i sprøjtestøbning af avancerede plastkomponenter. Støbeprocesserne er præget af en meget høj grad af automation og IT- integratio. Virksomheden beskæftiger 85 medarbejdere hvoraf 53% er kvinder – mest ufaglærte. Der produceres døgnet rundt, hele året med bemanding på alle skift. 60% af deres produktion går til eksport over store dele af kontinentet. Miljøhensyn har høj prioritet i alle firmaets afdelinger. Man tænker miljø, når der udvikles, produceres og distribueres, ligeledes i energibesparelse og minimalt CO2 aftryk. Der er investeret i energibesparende elektriske maskiner, robotter og genindvinding af overskudsvarme fra processerne. Bogense Plast er i kraftig vækst, og der er planlagt store udvidelser.

Bogense Plast var vært ved en lækker tapasanretning, stor spørgelyst til Anja Drewsens gennemgang af firmaets produktion og miljøhåndtering, Anja Drewsen fik overrakt en dejlig kurv. Tak til gruppe 1 og Bogense Plast for et fint virksomhedsbesøg.

Meddelelser

100-års jubilæum
Søndag den 3. oktober 2021 var 7 klubmedlemmer til SI`s 100 års jubilæum på Milling Hotel Park i Middelfart. Dagen startede med morgenmad og musikalsk islæt fra bl.a. Ida Gormsen fra SI Vejle. Efter sang og lystænding blev der vist en videohilsen til SI Danmark fra SI præsidenten og SIE præsidenten. Dagen fortsatte med et meget morsomt indlæg fra tidligere SI præsident Hanne Jensbo og med indlæg fra tidligere SIE præsident Ulla Madsen. Før frokosten foredrag ved forfatter Pia Fris Laneth: ”Scener i danske kvinders historie” og efter frokost oplæg ved hoteldirektør Kirsten Secher Villumsen: ”Kvinde i lederjob”.
Dagen sluttede med musikalsk underholdning. En rigtig festlig dag, hvor vi fik hilst på mange af de 185 fremmødte soroptimister.

Donation
Klubben har bevilliget en donation på 5000 kr. til 12-årige Roya, som er flygtning fra Syrien.
Beløbet dækker violinspil i ½ år på Nordfyns Musikskole.

Udmeldelse
Klubben har fået udmeldelse fra Susanne Møller – grundet tidspres.

E-Medlemskab
Som meddelt i sidste månedsbrev opfordres vi til at udbrede kendskabet til et E-Medlemskab – bestyrelsen har nogle få printede foldere, men disse kan også printes fra Soroptimist medlemsnyt – udsendt september 2021.

Aktiviteter

Julemarked
lørdag den 13. og søndag den 14. november 2021 julemarked i Boxen, Kristianslundsvej, Bogense
– begge dage fra 10.00-16.00.
Arbejdsgruppen til tombolaen er: Bente Dahl Jørgensen, Karen Hansson, Karen S. Rasmussen, Karen Nielsen, Aase Jeppesen, Susanne Elbæk og Elin Andersen –  gruppen er i fuld gang med planlægningen – der skal indkøbes til 24 købmandskurve, der skal købes blomster, vin og kaffe – laves dekorationer og andre julerelaterede ting – Karen Hansson laver vagtskema. Vi donerer til kvinder og piger og har tidligere doneret til Julemærkehjemmet i Skælskør.
Se vedhæftet vagtskema.

Orange Dage
Løber fra 25. november 2021 (FN Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder) til 10. december 2021 (FN Internationale menneskerettighedsdag).
Arbejdsgruppe: Lene Pedersen, Lilian Hansen, Elin Andersen, Lise Jørgensen – Der sættes 10 sløjfer og laminerede sedler op i hver af de fire områder: Bogense, Otterup, Søndersø og Morud.
Opsætningen foregår torsdag den 25. nov. 2021 og nedtagningen lørdag formiddag den 11. dec. 2021.

Fælles kampagnedag for alle danske klubber er lørdag den 27. november 2021 mellem kl. 10.00-12.00
Planen er, at hver af de 4 områder laver et samlingssted, hvor der opsættes cafèbord med orange dug, gran med orange sløjfer, lanterner med orange lys, balloner med sorop. print og foldere til uddeling. Det drejer sig om synlighed.
Se vedhæftet vagtskema.

Nytårskoncert med Slyngelorkestret og gæstesolist Sibylle Glosted
NFE-hallen i Særslev, Klaus Berntsensvej 21, Særslev, 5471 Søndersø – lørdag den 15. januar 2022 – kl. 15.00-17.30 – i samarbejde med Lion Club Søndersø. Der er lavet aftale med Nordfyns Efterskole om leje af den gamle hal incl. opsætning af stole og scene og nedtagning af samme. Musikskolen har tilbudt at udlåne lydanlæg. Vi må sælge drikkevarer m.v. før koncerten og i pausen, som kan give en ekstra indtægt. Pressemeddelelse og plakat er under udarbejdelse. Facebookside er under oprettelse og alle opfordres til at dele opslaget, når det kommer på og fortæl endelig om koncerten til venner, naboer m.v.

Der kan læses om Slyngelorkestret og koncerten på: www.slyngelorkestret.dk

Billetpris: kr. 250
Billetter kan allerede nu købes på www.billetto.dk – link:
Nytårskoncert 2022 Promenadeorkesteret Lauseniana / Slyngelorkesteret | Billetter | Søndersø | Musik | Billetto — Denmark

Nytårskoncert 2022 Promenadeorkesteret Lauseniana / Slyngelorkesteret

Promenadeorkestret LAUSENIANA, også kaldet “Slyngelorkesteret”, har siden sin begyndelse i 1963 stå…

billetto.dk

Meddelelse fra kasseren
Husk at betale kontingent kr. 1.000,00  til klubbens konto nr. 6860 4378015
Lise Jørgensen efterlyser ikke afleverede bats, som blev anvendt ved Sprogense-festivalen.

Interessegrupper og arbejdsgrupper:
Der vedhæftes en oversigt over nuværende interessegrupper og arbejdsgrupper.

 Månedsmøde mandag den 8. november 2021 kl. 18.30 på Bogense Hotel
Mødet arrangeres af gruppe 4.
Kvinder og uddannelse
Jeanie Bruun, Karen Hansson, Bente Lærche, Gitte Nicolaisen, Lonni Røjskjær, Lotte Skovbjerg

Kl. 20.45 oplæg ved Kurt Rene Eriksen, Rektor på Nordfyns Gymnasium. Perspektivering af unge piger/kvinders uddannelsesmuligheder på Nordfyn.
Før foredragsholderens indlæg opsummeres der på Julemarkedet, Orange Dage, Nytårskoncerten, Eventyrlig Kunst m.m.
3 minutter ved Anette Andersen.
Gæster og potentielle medlemmer er velkommen, men ingen ledsagere.
Afbud til Elin Andersen stensbygard@gmail.com senest fredag den 5. november kl. 12.00.

Måneds- og julemøde mandag den 13. december 2021 kl. 18.00
Besøg i Søndersø Kirke, hvor sognepræst Ulrik Andersen fortæller om renovering af kirken.
Efterfølgende julehygge i Søndersø Menighedshus.
Afbud til Elin Andersen stensbygard@gmail.com senest fredag den 10. december kl.12.00Mere i næste månedsbrev.