Orchid projektet

Hvem og hvad er Orchid?

Orchid Project er en engelsk baseret velgørende organisation med international rækkevidde. Herhjemme arbejder Foreningen Orchid Project Danmark i tæt samarbejde med organisationen i England. Deres mål er at sikre en væsentlig reduktion i antallet af omskæringer af piger frem til år 2025.

Hvert år gennemgår mere end 4,1 millioner piger FGM/C (Female Genitial Mutilation eller på dansk: kvindelig omskæring)

Kvindelig omskæring (FGC) er en skadelig praksis, der involverer hel eller delvis fjernelse eller skade på pigers/kvinders ydre kønsorganer. I gennemsnit udsættes piger for FGC inden fem år, selvom dette varierer mellem forskellige samfund og kan ske når som helst fra en piges fødsel til hendes ungdomsår. Dette har store sundhedsmæssige konsekvenser både fysisk og mentalt for pigerne/kvinderne.

De fleste piger omskæres når de er mellem 12-18 år. Der er dog en tendens til et lavere aldersgennemsnit på 7-12 år.

FGC er en dybt rodfæstet social norm, der holdes på plads af et helt samfund. Forældre får deres døtre omskåret, fordi de mener, at det er det rigtige at gøre for at sikre deres fremtid og giftermål, og fordi det er en forventning fra samfundet. Det er svært for den enkelte familie at bryde med denne tradition alene, da de kan risikere, at deres døtre bliver udstødt.

FGC er ikke en forpligtelse i forhold til religion og har ingen kendte sundhedsmæssige fordele. Langt fra. Det kan i praksis forårsage langvarig fysiske og psykiske skade for mere end 200 millioner kvinder og piger, der er ramt over hele verden. I nogle tilfælde kan dette omfatte døden.

Det er internationalt anerkendt som en krænkelse af menneskerettighederne.

Hvad støtter vi og med hvad?

Der er tidligere nikket ja til at vi Soroptimister i 4 klubber, SI Bogense-Nordfyn, SI Vejle, SI Fredericia og SI Nyborg, støtter projektet med 6.000 £/ ca. 50.000 kr. – 12.500 kr. fra hver klub.

”Vores” projekt er ændret fra et projekt i Etiopien til Kenya. Dette skyldes uroligheder i Etiopien. Til gengæld er Kenya nemmere at operere i og her findes ikke mindre end 13 SI-klubber, hvor den første er startet tilbage i 1979. Desuden har Orchid Projektet i april 2023 åbnet et kontor i Kenya.

Vi støtter ved at styrke og træne og uddanne gennem Youth Anti-FGM/C Network Kenya. Netværket består af unge mennesker, der har ideer, kreativitet og energi til at skabe positive sociale forandringer i verden. Nogle af deltagerne i netværket har selv været udsat for FGM (Kvindelig omskræing).

I 2016 blev et Youth Anti FGM Network lanceret i Kenya. Det består af unge der kæmper og er fortalere mod FGM/C fra hele landet. De vil bruge deres personlige erfaringer om lokal kultur og dele viden, for at ændre deres lokalsamfunds holdning til praksis.

Netværket har i øjeblikket 34 medlemmer/partnere, der er blevet trænet i social forandringskommunikation. De bruger en WhatApp-gruppe til at fastholde momentum. Netværket er aktive i 11 FGM/C hotspot-amter. Her søger de unge indflydelse hos de politiske beslutningstagere om budgettildeling for at finansiere programmer, med det for øje at stoppe denne praksis.

Disse unge har brug for yderligere viden, træning og færdigheder, så de kan blive et stærkt, dygtigt og indflydelsesrigt netværk.

Der planlægges at udføre følgende aktiviteter:

– En vurdering af opbygning af bevægelsen, agitation og udbredelse af emnet og træning i adfærdsregulerende kommunikation.

– Netværket har budt nye medlemmer velkommen. Der er brug for en styrkelse af kapaciteten for både gamle og nye medlemmer for at bringe budskaberne ud til de lokale fællesskaber.

– Gennemføre en fælles Workshop (KSW) for 25 netværksmedlemmer i et af de 22 hotspot amter hvor FGM/C er mest praktiseret i Kenya. Disse workshops er en vigtig mulighed for at de unge og deres organisationer kan arbejde med at stoppe FGM/C. Der skabes netværk hvor de kan udveksle ideer og viden om best practice og udarbejde en fælles arbejdsplan.

– Støtte 3 unge mennesker til at deltage i den regionale konference om bekæmpelse af omskæring, der fandt sted i Arusha, Tanzania, den 25.-28. april 2023.

– Gennemføre uddannelse/oplysningskampagne for 25 regeringsembedsmænd (22 fra hotspot-amter og 3 fra nationale regering) om kønsrelevant budgettering og handlingsplaner.

– Udvikle et ungdomsambassadørprogram for at styrke de unges stemme i dette spørgsmål. Blandt andet ved at give dem mod og handlekraft og træne dem til at mobilisere andre unge gennem musik, teater og digtsamlinger til at sige nej til kvindelig omskæring.

– Opfølgning og overvågning sker gennem fysiske besøg, telefonopkald og onlinemøder.

Rapportering

Der rapporteres til Soroptimisterne Danmark midtvejs i projektet og når det afsluttes. Evalueringen vil rapportere hvilke aktiviteter der har fundet sted via billeder og feedback fra deltagerne. Ligeledes beskrives hvad de planlægger at gøre med den viden, de har tilegnet sig
Som en del af dette pionerarbejde støtter Soroptimisterne disse unge mennesker, ikke kun til at udvikle de nødvendige færdigheder til at være forandringsagenter nu og i fremtiden, men også til at spille en meget vigtig rolle i at bringe kvindelig omskæring til ophør i Kenya og videre ud i verden.

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg. 9560 kontonr 6580453714 Vestjyske Bank.

Du kan læse mere om Orchid her.

Projektgruppen er:

Orchid Project DK:
Mette Hoffmann Meyer – formand
Birgitte Zachau Handwerk – næstformand og ansvarlig for fundraising
Anne Bendixen – daglig ansvarlig (barsel 1. halvår 2022)
Vibeke Næser – læge og specialist
Dorte Thing – koordinator

Deltagende soroptimist klubber og kontaktpersoner:

SI Vejle Ines Kristensen: ines@dadlnet.dk
SI Fredericia Pia Povlsen: povlspia@gmail.com
SI Bogense-Nordfyn Anette Andersen: ananpost@live.dk
SI Nyborg Lene Piekut:sinyborg.praesident@gmail.com