Klubmøder

Vi holder klubmøde en gang om måneden, dvs. den 2. mandag i måneden.
Klubmøder kan være hjemmemøder, der holdes på Bogense Hotel
eller udemøder, der kan være virksomhedsbesøg, kulturarrangement el. lign.

Klubmødet i november 2023 blev holdt i skolekøkkenet på Bogense skole, hvor vi lavede “hjertevenlig” mad.

Klubmøde på Gl. Avernæs


Sommermødet blev holdt på Ditlevsdal Bisonfarm – med guidet rundtur og bison-mad

Klubmøde oktober 2021: Besøg på Bogense Plast

Klubmødet i maj blev holdt udendørs på Gyldensteen Strand, Langø, Bogense
– og nu hvor vi kunne mødes fysisk, blev der snakket, spist, drukket kaffe, gået tur – ja, bare hygget.
I disse Coronatider – indtil maj – har vi holdt virtuelle klubmøder.
Klubmøder i resten af 2021: se kalender.