Klubmøder

Klubmøde oktober 2021: Besøg på Bogense Plast

Klubmødet i maj blev holdt udendørs på Gyldensteen Strand, Langø, Bogense
– og nu hvor vi kunne mødes fysisk, blev der snakket, spist, drukket kaffe, gået tur – ja, bare hygget.

I disse Coronatider – indtil maj – har vi holdt virtuelle klubmøder.
Klubmøder i resten af 2021: se kalender.