Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser 

Præsident

Oktober: Soroptimiståret starter.

Oktober – November Planlægning af medlemsmøder i det kommende år (tilstræb på novembermødet at få sammensat de forskellige grupper der skal afholde månedsmøderne)
Januar – Februar: Forberedelse/planlægning af generalforsamling
15 februar er deadline for indsendelse af forslag til LR-mødet
Marts: Generalforsamling – valg af nye bestyrelse. Årsprogram skal være klar
April: forberedelse til landsmødet
Maj : L&R møde. Regionalmøde
Juni: 1. juni sidste frist for medlemmers udmelding (skriftlig) af klubben
August: Planlægning af bestyrelsesskift i september
September: Bestyrelsesskift

 • Lave dagsorden, indkalde til og lede bestyrelsesmøderne.
  Der afholdes møder efter behov – dog mindst 4 møder om året iflg. Love og Vedtægter
 • Udsende månedsbrev sammen med sekretæren, lede de ordinære månedsmøder, herunder informere, lykønske m.m.
 • Ajourføre klubreglementet sammen med vicepræsident og extension
 • Ajourføre funktionsbeskrivelserne sammen med vicepræsident
 • Forestå lys ceremonier og optage nye medlemmer
 • Uddelegere arbejdsopgaver til medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
 • Sørge for repræsentation/hilsner til jubilæer og mærkedage sammen med vicepræsidenten
 • Inspirere medlemmerne til nye initiativer, projekter, medlemsforøgelse m.m.
 • Udarbejder sammen med bestyrelsen og webmaster årsplan
 • Indkalde til og afholde generalforsamling, udarbejde årsberetning og budget sammen med kasserer samt udvælge kommende bestyrelsesmedlemmer

(ved præsidentskifte fremlægger den afgåede præsident årsberetningen fra oktober til oktober)

 • PR-arbejde i samarbejde med sekretær m.fl.
 • Ved præsidentskifte at ændre navn og fuldmagt samt indgravering i kæden
 • Kontaktperson til Region 3 og Danmarksunionen – repræsentant til L&R-mødet
 • Anvise ”uforudsete” regninger fra kasserer til betaling
 • Have god kontakt til pressen og deltage i lokale arrangementer

Vicepræsident

 • Træde til hvis præsidenten er forhindret samt være sparringspartner til præsidenten
 • Sende hilsener og blomst/gave på klubbens/præsidentens vegne til medlemmers runde fødselsdage
  + i særlige situationer f.eks. ved sygdom og dødsfald
 • Sende hilsener til charterfester, klubjubilæer og julehilsner til venskabsklubber
 • Ansøgning/oprettelse/godkendelse af venskabsklubber + sponsorbørn
 • Ajourføre klubreglementet sammen med extension ansvarlige bestyrelsesmedlem og præsidenten
 • Ajourføre funktionsbeskrivelserne sammen med præsident

Kasserer

 • Opkræve kontingent

Opkræve menupris fra udeblevne medlemmer uden afbud (besked fra tilmeldingspersonen)

 • Efter klubmødets afslutning betale menu til hotellet for gæster /oplægsholdere der har spist med – og udeblevne medlemmer
 • Medvirke ved projekter, lotterier m.m. (med regnskab, byttepenge m.v.)
 • Betale klubbens bidrag for deltagelse i regionalmøder i sept.(okt.) + i L&R- mødet
 • Betale unionskontingent, sørge for 1 gratis abonnement på The Link
 • Betale indmeldelsesgebyr straks efter optagelsen af nye medlemmer
 • Betale regninger løbende (godtgørelser/ikke-faste udgifter i samarbejde med præsidenten)
 • Betale , (HVIS foredragsholdere og evt. gæster skal spise. EVT. får foredragsholdere middag samt 2 flasker vin eller anden gave + evt. kørselsgodtgørelse/taxa bon
 • Ved kassererskifte ændre navn og fuldmagt
 • Varetage regnskab og forelæggelse af årsregnskab på generalforsamlingen efter revisorpåtegning
 • Udfærdige månedsbalancer på opfordring fra bestyrelsen
 • Udarbejde budget i samarbejde med præsidenten

Klubsekretær

 • Indtil 1.10.2021: Tage referat af alle månedsmøder m.v.
 • Indtil 1.10.2021: Tage referat af bestyrelsesmøder og udsende referat til bestyrelsen.
 • Udsende månedsbrev til medlemmer.
 • Indhente oplysninger om afbud og udeblevne medlemmer til møderne fra klubmesteren
 • Føre liste over mødedeltagelse over klubmedlemmer.
 • Udregne mødeprocenter til månedsbreve og årsberetning.
 • Holde fødselsdagsliste ajour og meddele bestyrelsen om specielle runde dage el. lignende.
  Påføre fødselsdage på månedsbreve
 • Føre statistik over 3 min. og udvælge personer til 3 min. inkl. sangvalg, 2 stk.
 • I samarbejde med præsidenten udarbejde indbydelse og oversigt over valg til generalforsamlingen, hvilken post den nyvalgte beklæder og i hvilken tidsrum
 • Udlevere medlemsliste/Blå Bog til medlemmer
 • Sørge for at alle relevante ændringer, herunder antal medlemmer, (senest 15. december)sendes  til Landssekretæren /Unionen / Soroptima /Blå Bog m.fl
 • Registrering af interessegrupper og projekter med tovholderne
 • Ændringer til medlemslisten: nyvalg, indmeldelser, udmeldelser, dødsfald, adresseændringer, mailændringer m.m.
 • Årlig registrering af bestyrelsesmedlemmer og deres poster
 • Overflytning til andre klubber
 • Nekrologer (udarbejdet af præsidenten) sendes direkte til Soroptima
 • Liste over/registrering af modtagere af donationer

Program Directors (KPD) og Assistent Program Directors (KAPD)

 • Pr. 1.10.21 KPD: Tage referat af alle månedsmøder m.v. og sende til sekretær til månedsbrevene.
 • Pr. 1.10.21 KPD :Tage referat af bestyrelsesmøder og udsende referat til bestyrelsen.
 • Orientering fra KPD/KAPD på månedsmøderne
 • Ansvarlige tovholdere for eventuelle klubprojekter
 • Deltage i de årlige møder i regionen for PD og APD’er
 • Arbejde for FNs 2015-MÅL
 • Arbejde for FNs millennium–udviklingsmål. Hentes på: www.2015.dk
 • Aktiv KPD og tovholder for KAPD, mødes 2 x årligt for koordinering og sparring.
 • Deltage i regionens årlige møde for Program Directors og Assistent Program Directors

Bestyrelsesmedlem og Extension

 • Kontaktperson til extension
 • Sørge for papirer/mappe og emblem/navneskilt til nye medlemmer, herunder medlemsaccept-skemaet m.v. (Til brug i Extension)
 • Afholde info-møder for potentielle medlemmer i samarbejde med præsidenten og de 2 extensionmedlemmer
 • Deltage i det årlige regionsfællesmøde for extension (gensidig inspiration), regionsmødet m.fl.
 • Medlemspleje
 • Ansvarlig for at afholde internt extensionmøde mindst 2 gange årligt
 • Ajourføre klubreglementet sammen med extension og præsidenten.

Klubmesteren

 • Tage imod tilmelding og afbud til klubmøder
 • Sørge for bannere, lys, stager, dug og bordopstilling til ceremonier
 • Sørge for bordplan/brikker til udtrækning vedr. bordplacering i god tid før månedsmødets begyndelse
 • Sørge for sangbøger
 • Sørge for gule roser til nye medlemmer ved optagelse
 • Sørge for gule roser til afgåede bestyrelsesmedlemmer og extension
 • Oplyse menu på klubaftener
 • Ansvarlig for aftaler med spisestedet vedr. datoer, lokaler mv.
 • Sørge for gaver til foredragsholdere (vin, blomster, chokolade) i samarbejde med aftenens gruppe
 • Praktisk hjælper i forbindelse med klubbens arrangementer

Extension funktioner

 • Styrke/øge klubbens medlemstal gennem aktiv rekruttering

(i gennemsnit 2 nye medlemmer pr. år april og oktober)

 • Deltage aktivt i og invitere potentielle nye medlemmer med til klubmøder
 • Afholde infomøder for potentielle nye medlemmer i samarbejde med præsidenten og extensions ansvarlige bestyrelsesmedlem
 • Fastholde og pleje medlemmer
 • Afholde ”hygge”-møde med nye medlemmer – sikre trivsel
 • Tage mentoropgaven dybt seriøst, således at nye medlemmer hurtigt føler sig hjemme
 • Deltage i det årlige regionsfællesmøde for extension (gensidig inspiration), regionsmødet m.fl.
 • Sammen med extensions ansvarlige bestyrelsesmedlem afholde internt extensionmøde mindst 2 gange årligt

Webmaster

 • At holde klubbens hjemmeside opdateret og samarbejde med de personer, der opdaterer facebooksiden
 • At samarbejde med bestyrelsen
 • At fotografere og lave PR
 • Arkivar
 • Holde orden i klubbens papirer/sætte dem i system i arkivet?

Ajourført april 2024
Bestyrelsen
SI Bogense-Nordfyn